خبر ترور شدن گرداننده ی جم تی وی و واکنش تارنماهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی

گزارش های خبری نشان از این دارد که گرداننده ی شبکه ی تلویزیونی جم به همراه
یکی از شرکای خویش که شهروندی کویتی بوده در ترکیه، ترور شده است.
گفته میشود تروریست یا تروریست ها، ده ها گلوله به سوی خودرویی که
کریمیان و همکارش در درون آن بوده ،شلیک کرده اند که به کشته شدن
هر دوی آن ها انجامیده است.
نگاهی به تارنمای مشرق نیوز انداختم و دیدم که بسیجی ها و هزب اللهی ها
دیدگاه های تروریستی زیادی درباره ی خبر کشته شدن گرداننده ی شبکه ی جم
گذاشته اند که شماری از آن ها را در این جا می آورم،البته این را هم بگویم که
این دیدگاه ها به شدت هراس آور و تروریستی اند.

کاربری به نام مقداد،الله اثبات نشده را سپاس گفته است.
کاربری دیگر با نام ریزا(reza) از ترور کریمیان شادمان شده است
و می گوید که دم تروریست ها گرم و در پایان دیدگاهش نیز به
قاسم سلیمانی تروریست، یک زنده باد گفته است.
یا کاربر دیگری به نام فاتمه می گوید که از شنیدن خبر کشته شدن
کریمیان، شادمان شده است.
یا کاربری دیگر با نام مهسا گفته است که خدای را سپاس که کشته شد
دستشان(دست تروریست ها) درد نکند.
یک کاربر دیگر با نام مهمود، هتا پا را بسیار فراتر گذاشته و در پیامی
تروریستی این چنین نوشته است:
هزاران بار سپاس الله را که به درک رفت،این کثافت!باید تکه تکه
و سوزانده میشد چرا که خاک هم او را نمی پذیرد.

این دیدگاه ها در تارنمای مشرق نیوز
نشان دهنده ی به شدت اسلامگرا بودن نویسندگان دیدگاه ها می باشد
چرا که سخنانشان، بوی تروریسم اسلامی را می دهد.

اکنون نگاهم را می چرخانم به تارنمای فارس نیوز

این تارنما نوشته ای را درباره ی گرداننده ی شبکه ی تلویزیونی جم
انتشار داده و نوشته است که چه کسی کریمیان را کشت؟
در بالای نوشته ، فرتوری از کریمیان را گذاشته که در آن
کریمیان را در کنار یک سگ نشان می دهد، گذاشتن چنین فرتوری
از کریمیان که او را کنار سگی خانگی نشان میدهد
نشانگر این است که نویسنده ی این نوشته به شدت اسلامگرا می باشد
چرا که از دیدگاه اسلامگراها، سگ ها جانورانی ناپاک هستند
این نوشته ، من را یاد ندا انداخت که پس از کشته شدنش
رژيم ننگین اسلامی، فرتورهایی را از او در اینترنت انتشار داد که
نشان می داد ندا آقا سلتان، گردنبند سلیب به گردن می آویخته است.
ماموران رژیم ننگین اسلامی می خواهند کشته شدن کریمیان را توجیه بکنند
و نکته ی باریک و جالب این نوشته در فارس نیوز، زمانی آشکار میشود
که نویسنده و نویسندگان این نوشته می کوشند تا به پیوند و دوستی
میان کریمیان و سازمان مجاهدین خلق اشاره بکنند که هتا فرتوری از او
را انتشار داده اند که کریمیان را در کنار مریم رجوی نشان می دهد.
این نوشته در فارس نیوز، بی شک نشانگر این است که رژیم ننگین اسلامی
در تلاش است تا کشته شدن و ترور کریمیان را توجیه پذیر بداند.
+
اگر اشتباه نکنم در یک جایی دیدم که اشاره ای شده بود به این که
فرد همراه کریمیان یک ایرانی بوده است
در هالی که در برخی از خبرگزاری ها، آن فرد ، یک شهروند کویتی بر شمرده شده بود.
+
در تارنماهای دیگر مانند تابناک نیز دیدگاه های تند و خشونت باری
نوشته شده است با نگاه کردن به دیدگاه ها در چندین تارنمای خبری
رژیم اسلامی و بررسی آن ها خواهید دید که دیدگاه ها یا تکراری هستند
یا کپی ناشیانه ای از روی یکدیگرند و این آدم را به شک می اندازد که نکند
این دیدگاه ها را یکی دو نفر و یا یک گروه نوشته باشند
که بسیار هم شاد و شنگول از این رخداد تروریستی بوده اند.
شک نباید کرد که ماموران رژيم ننگین اسلامی از
ترور شدن کریمیان شادمان هستد و این دیدگاه های گذاشته شده در
تارنماهای خبری نیز نشانگر شیوه ی رفتار و ساختار فکری آنان می باشد.

۱۰-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements