سعید زینالی،شهرام زنجانی و خیزش دانشجویی کوی دانشگاه

گفته می شود کسانی که همراه با سعید زینالی در خیزش
دانشجویی کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ ناپدید شده اند
شمارشان هفت تن ، بوده است.
خانواده های این ناپدید شدگان چون زیر فشار سازمان های
سرکوبگر و امنیتی رژيم ننگین اسلامی بوده اند و هستند
چندان پیگیر چرایی ناپدید شدن فرزندانشان نشده اند.
شهرام زنجانی یکی دیگر از ناپدید شدگان آن زمان است که
هیچ آگاهی از او در دست نیست.
خیزش دانشجویی در کوی دانشگاه تهران در سال۱۳۷۸ در
واکنش به بسته شدن روزنامه ی سلام پا گرفت.
روزنامه ی سلام در پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۸ نامه سعید امامی
را که در پیوند با سرکوب رسانه ای بود را چاپ کرد.
در کشتارهای زنجیره ای دهه ی ۱۳۷۰،شمار زیادی از
آزاداندیشان و دگراندیشان از سوی سازمان های امنیتی
رژيم ننگین اسلامی، کشته شدند.
در رخدادهای کوی دانشگاه در سال۱۳۷۸ گروه تروریستی
انسار هزب الله به داخل کوی دانشگاه یورش بردند و بسیاری
از دانشجویان را لت و پار و شمار زیادی از آنان را نیز
بازداشت کردند.
در بیستم تیرماه همان سال نیز در دانشگاه تبریز، درگیری های
گسترده ای رخ داد که به کشته شدن مهمد جواد فرهنگی انجامید.

در تازش به کوی دانشگاه تهران و سرکوب دانشجویان
در سال ۱۳۷۸ کسانی چون سردار نجات(مهمد هسین زیبایی نژاد)
فرمانده سپاه تروریستی ولی امر،به همراه سردار نقدی
سردار ذوالقدر و ….. نقش داشتند.

و اکنون پدر سعید زینالی را این نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین
اسلامی به باد کتک گرفته اند و لت و پارش کرده اند.
پدری پیر و بیمار که پیگیر سرنوشت پسرش است و به
دادخواهی برخاسته است.
پیش تر ها نیز مادر سعید زینالی(بانو نقابی) و خواهرش
زیر فشار دستگاه سرکوب رژيم ننگین اسلامی بوده اند.

بن مایه:
این نوشته را در جایی یادداشت کرده بودم که زمان نوشته شدن
آن بر میگردد به زمانی که نیروهای امنیتی رژیم ننگین اسلامی
پدر زینالی را به باد کتک گرفته بودند که تاریخش به چندین ماه
پیش باز می گردد(زمان درستش را نمیدانم).
در این نوشته از تارنمای آمد نیوز کمک گرفته شده است و
بخشی از این نوشته نیز از زبان همسر نسرین ستوده
رضا خندان می باشد.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements