از ترانه های زاغه نشینان فااولا

بانوی گرامی
خیلی پوزش میخواهم
این دور و برها
از کجا میشود
به اندازه ی یک تک زمان
شادی خرید؟
می دانید چیست
برای خودم نمی خواهم
زنم،باردار است،ویار کرده!

آقای گرامی
خیلی ببخشید
اینور ها
کجاها خنده می فروشند؟
زیاد نمیخواهم
برای یک نوبت
آخه می دانید
بچه هایم بدجوری بونه گرفته اند!

آقا،سرکار خانم
این دور و برها
از کجا میشود….؟
خیلی شگفت انگیزه
چه همزبانانی
که سخنانم را نمی فهمند
آهای با شما هستم
چه کسی،دشنام های آبدار می خرد؟
من دارم
مرغوبش را هم دارم
یک سینه ی پر!

بن مایه:
ترانه های زاغه نشینان فااولا،سااو پااولو،برزیل
رویه های ۵۵ و ۵۶ از کتاب سروده های قدغن آمریکای لاتین
گردآوری و برگردان از هسین درفکی
نشر امروز ،چاپ شده به سال ۱۳۶۳

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements