باید ترمز کره ی شمالی کشیده شود و نباید ایران به یک کره ی شمالی دیگر تبدیل شود

من بر این باور هستم که دیر یا زود باید ترمز کره ی شمالی کشیده شود
این که آمریکایی ها در زمان کنونی دست به هیچ نبردی با کره ی شمالی
نمی زنند برای این است که نگرانی هایی وجود دارد درباره ی این که آیا
کره ی شمالی به توانایی سوارکردن کلاهک هسته ای بر روی
موشک های دوربرد دست یافته است یا نه؟
البته خود رهبر کره ی شمالی می گوید که کشورش به فناوری
ساخت موشک های قاره پیما با توانایی بردن کلاهک هسته ای
دست یافته است.
فراموش نشود که دولت کنونی ایران(رژيم ننگین اسلامی) نیز دارد
همان راهی را که کره ی شمالی پیش از این پیموده است را می پیماید
و این جای نگرانی بسیار دارد
افزون بر این که باید ترمز کره ی شمالی کشیده شود
بلکه نباید گذاشت ایران تبدیل به یک کره ی شمالی دیگر شود.
این که آمریکایی ها پس از سخنان تندشان نسبت به دولت کره ی شمالی
سکوت کرده اند برای این است که دارند جنبه های کار را می سنجند
آن ها به دنبال یک بهترین راه میگردند،آن ها میخواهند با کمترین هزینه
به بهترین نتیجه دست پیدا بکنند ولی شاید هم واداشته شوند تا
برای داشتن یک آینده ی بهتر ، اندکی بیشتر هزینه بکنند.

۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements