بایکوت گسترده و سراسری انتخابات رژیم ننگین اسلامی،می تواند پیامی روشن به دونالد ترامپ باشد

ما با بایکوت گسترده و سراسری انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی
خواهیم توانست این سیگنال را به دونالد ترامپ بفرستیم که ما خواهان
نابودی رژیم ننگین اسلامی هستیم.
دونالد ترامپ نیز اگر ببیند که شمار زیادی در ایران به مخالفت با
رژیم ننگین اسلامی برخاسته اند،شک ندارم پیامی بسیار روشن
به آزادی خواهان ایرانی خواهد فرستاد.
اگر ما جرات خودمان را برای سرنگونی و نابودی رژيم ننگین اسلامی به جهان مخابره بکنیم
پیام نیرومندمان به گوش همه و به ویژه به گوش دونالد ترامپ خواهد رسید
و ایشان نیز در پیامی غرورانگیز، چنین پیام خواهد داد که:پیام نیرومندتان را دریافت کردم.
شانس به ما آزادی خواهان ایرانی رو کرده است
بی شک، دونالد ترامپ چونان ستاره ای است که در آسمانی بی ستاره
آغاز به درخشیدن کرده است.
بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری
مشتی سنگین بر دهان یاوه گوی رژیم ننگین اسلامی خواهد بود
آن چنان که همه ی دندان هایشان را خرد خواهد کرد.
دونالد ترامپ می تواند با دادن فرمان خود به ارتش آزادیبخش آمریکا
تنگه ی هرمز را ببندد
میدان های نفتی و گازی رژیم ننگین اسلامی را از مدار خارج بکند
فرودگاه ها،بندرگاه ها و پادگان های سپاه تروریستی پاسداران را در هم بکوبد
و تاسیسات هسته ای رژیم ننگین اسلامی را یکبار و برای همیشه از میان بردارد.

داده شدن چنین فرمانی از سوی دونالد ترامپ،فرمانی تاریخی خواهد بود
دونالد ترامپ و همکاران او بهتر از هر کسی می دانند که
ایران اشغالی نباید کره ی شمالی دیگری شود.
شماری از ایرانیان چه در درون ایران اشغالی و چه در بیرون از ایران اشغالی
آماده هستند تا برای سرنگونی رژیم ننگین اسلامی بجنگند،تنها کاری که باید
انجام بشود این است که آن ها باید سازماندهی و پشتیبانی شوند.
آمریکایی ها بهتر از هر کس دیگری خواهند توانست این نیروها را شناسایی
و با همکاری آن ها رژيم ننگین اسلامی را برای همیشه نابود بکنند.

و سخن پایانی که می خواهم بگویم این است که این نیروهای رژیم ننگین اسلامی
شرم نمی کنند و با این که خودشان دارند نقش ستون پنجم مافیای اسلام
را در ایران بازی می کنند،می آیند و من و ماها را خیانتکار و جاسوس می نامند.
ولی نمی گویند که خیانتکار برای چه؟و جاسوسی برای چه و برای که؟
نمیشود که خودت برای مافیای اسلام جاسوسی بکنی و ستون پنجم
مافیای اسلام در ایران باشی و آن گاه بیایی و دیگران را که ناهم اندیش با تو هستند
را متهم به جاسوسی بکنی و ستون پنجمشان بخوانی.

۴-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements