کنار گذاشته شدن اهمدی نژاد،پیش نشاگر روزهایی تیره و تار برای رژیم ننگین اسلامی است

ویدیویی در تارنمای یوتیوب انتشار یافته بود که داشتم تماشایش می کردم
در این ویدیوی ۶۹ ثانیه ای،شمار نیروهای امنیتی در میدان نارمک و پیرامون
خانه ی مهمود اهمدی نژاد بسیار چشمگیر بود.
این فیلم را یک موتور سوار در تاریکی شب برداشته است که تاریخ آن
به ۳۱ فروردین ماه(دیروز) باز می گردد.
ماجرا از این جا آغاز شده که شورای نگهبان رژیم ننگین اسلامی
اهمدی نژاد را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری
شایسته ندانسته و او را رد کرده است.
گویا توان و پتانسیل اهمدی نژاد برای ترساندن خامنه ای دیکتاتور
و نیروهایش بیش از آن چیزی بوده است که پنداشته میشد.
خبرها و گزارش های موجود در خبرگزاری ها نشان از این دارد
که هتا هم اکنون نیز فزای تهران به شدت امنیتی است و شمار نیروهای پلیس
در خیابان های پایتخت،چشمگیر است.
پس از این که شایستگی اهمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رژيم ننگین اسلامی
رد شد خبری انتشار یافت که نشان می داد مشاور اهمدی نژاد توییتی فرستاده
که نشانگر تسلیم شدن او در برابر خامنه ای و تسمیم شورای نگهبان است
البته برخی می گویند که این برگه ی توییتری،ساختگی است.
البته من خودم دو برگه ی توییتری را در اینترنت پیدا کردم که درباره ی
اهمدی نژاد بودند ،یکی از این برگه ها از سال ۲۰۱۴ به روز رسانی نشده است
و در آن دیگری هم ندیدم که چنین چیزی توییت شده باشد.
در تارنمای ایران پرس نیوز،کاربری با نام ارژنگ دیدگاهی گذاشته و نوشته است:
ده روز پیش،اهمدی نژاد گفته بود
زمانی که یک پاسدار،یک ایرانی را می گیرد و سپس پنهانی برای انتقام گرفتن
و شکنجه به او تجاوز جنسی می کند همه اش به گردن خامنه ای است
چون دست پاسدارها را برای انجام چنین کارهای بی شرمانه ای،باز گذاشته است.
ینی اهمدی نژاد ،ده روز پیش می دانسته است که او را رد خواهند کرد
این ینی آغاز یک جنگ
ینی آغاز سرنگونی رژیم ننگین اسلامی در همین سال ۱۳۹۶.
+
و یا کاربری دیگر با نام شهاب در تارنمای ایران پرس نیوز دیدگاهی گذاشته
و نوشته است:
اگر اهمدی نژاد ماجراهای پشت پرده ی دو انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ را
آشکار بکند،آن چیزی را که همه آرزویش را دارند،رخ خواهد داد و آن سرنگونی
رژيم ننگین اسلامی خواهد بود،تا دیر نشده و تا تو را زندانی نکرده و نکشته اند
سخن بگو.
+
اگر درست یادتان باشد در سال ۱۳۹۲ نیز اهمدی نژاد ماجرای سی دی های سرخ
را به میان کشید و از نامزدی مشایی نیز پشتیبانی کرد.
اکنون دوباره به برخی خبرگزاری ها نگاهی انداختم و می بینم که سخنانی
از سوی اهمدی نژاد و یارانش انتشار یافته است که با سخنان پیشین اش همخوانی ندارد.
اهمدی نژاد چندی پیش در گفت و گویی گفته بود که:
چه کسی گفته است که تو باید رییس باشی؟
مردم رشد می کنند تا تو رییس باشی؟
هر کاری که به رشد مردم می انجامد تو با آن مخالفت می کنی
من که می دانم ،من با همه شان سخن گفته ام
می گویند اگر مردم توقعشان بالا برود ما دیگر نمی توانیم آن ها را اداره بکنیم
خب در میان این هشتاد میلیون ایرانی،شمار زیادی هتا نیرومندتر از تو هستند
که می توانند اداره بکنند.
چه کسی گفته است که تو باید رییس باشی،آن هم به هر قیمتی؟
هتا به قیمت له کردن مردم؟

آیا اهمدی نژاد نقشه ای در سر دارد؟ و یا از ترس این که آینده ای سیاه
از سوی دار و دسته ی خامنه ای ، برایش رقم بخورد میترسد؟
اگر اهمدی نژاد سخنی برای گفتن دارد که می تواند بسیاری چیزها را
دگرگون بکند،بهتر است هم اکنون آن ها را بگوید چون امکان دارد که
یا بسیار دیر شود و یا فردایی برایش در کار نباشد.
البته من گمان می کنم اهمدی نژاد از این می ترسد که اگر دست به افشاگری
بزند امکان این که از سوی مردم پشتیبانی نشود وجود دارد،ولی اگر ایشان
بیاید و در کنار مردم به جان آمده بایستد و خود را جدا از نیروهای سرکوبگر
بداند و خودش را همسدا با مخالفان رژيم ننگین اسلامی بکند
آن هنگام او می تواند بخشی از نمره های پایین کارنامه اش را
به نمره هایی بالا تبدیل بکند ولی من گمان نکنم که چنین چیزی رخ بدهد
شاید هم چنین چیزی رخ بدهد،کسی چه می داند؟
کنار زده شدن اهمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رژيم ننگین اسلامی
نشان از آن دارد که وفاداران به رژیم ننگین اسلامی به رهبری خامنه ای تروریست
در هراسی شبانه روزی به سر می برند.
آیا این رخدادهای پیش رو، پیش نشانگر روزهایی تیره و تار برای
رژیم ننگین اسلامی در روزهای آینده است؟

۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements