دسیسه ی ریش سپیدان سهیون،یکی از بزرگترین نیرنگ های تاریخ

دسیسه ی ریش سپیدان سهیون،اشاره ای است به سندی ساختگی
که می گفت،سران یهود برای چیرگی بر جهان،دسیسه کرده اند.
این سند در سده ی نوزدهم و در فرانسه انتشار یافت
گردآورندگان و انتشار دهندگان این سند ، روشن و آشکار نیستند
و بخش بزرگی از آن،گرفته شده از دفترچه ای سیاسی با نام گفت و گو در برزخ
نوشته ی موریس ژولی،انتشار یافته به سال ۱۸۶۴ می باشد.
هرمان گودش،نویسنده ی رمان های تاریخی که با نام سر رتکلیف می نوشت
برپایه ی نوشته های این کتاب،نمایی ساختگی از انجمنی از سران یهود را
در گورستان پراگ نشان می دهد که برای چیرگی بر جهان،دسیسه می چیدند
این دسیسه در سال ۱۹۰۵،همچون پیوستی بر داستانی تاریخی،نوشته ی
سرگی نیلوس،انتشار یافت.
سپس تر ها این سند در یهودی آزاری، از سوی برخی دولت ها به کار گرفته شد
و با این که تایمز لندن در سال ۱۹۲۱،مانستگی های(شباهت های) آن را با کتاب
یادشده نشان داد،آدولف هیتلر از آن همچون سندی ریشه ای در پیگرد
و آزار یهودیان استفاده کرد.

بن مایه:
پانویس در رویه ی شماره ی ۴۰۱ از کتاب
آمریکا و جنبش های ملی
نوشته ی بلانچ ویسن کوک
ترجمه از ابراهیم یونسی

۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements