پیامبر اسلام،مردی بی سایه

چند روز پیش بود که داشتم به یکی از برنامه های رادیویی رژیم ننگین اسلامی
گوش می دادم،آخوند می گفت که پیامبر اسلام،دارای سایه نبوده است
چون در سایه اش یک خورشید وجود داشته است.
گویا آن خورشید، کارش این بود که بیفتد به دنبال پیامبر اسلام
تا مبادا سایه اش بسیار کم نور شود.
البته آن آخوند می گفت که،سایه به دلیل نبود و کمبود نور پدید می آید
و نمیشود که آدمی همچون پیامبر اسلام دارای سایه بوده باشد.
با بودن چنین برنامه های رادیویی و تلویزیونی،دیگر نیازی نیست که
برای سرگرم شدن به سراغ فیلم های کمدی رفت چون کافی است تا
پای برنامه های دینی بنشینی،به شما قول می دهم آن چنان سرگرم شوید
که فکرش را هم نمی توانستید بکنید.
البته باید این نکته را هم بیفزایم که یکی از تاریک ترین بخش های تاریخ آدمی
را خود همین پیامبر اسلام رقم زده است.

۳۰-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements