تنش آفرینی و تنش زایی هواداران تراکتور سازی تبریز

برخی از هواداران تیم تراکتور سازی تبریز، زمانی که تیمشان با
تیم هایی چون پرسپولیس و استقلال و سپاهان بازی دارد
آغاز می کنند به فریاد زدن سخنان نفرت پراکنانه،از سر دادن
خلیج اربی بگیر تا هر دشنام و ناسزایی که فکرش را بکنید.
این بار هم در بازی ماشین سازی تبریز و پرسپولیس
هواداران تراکتور سازی که در ورزشگاه بودند،سنگ پراندند
و دشنام دادند،پرچم پرسپولیس را آتش زدند و نگذاشتند
بازیکنان پرسپولیس، بی دغدغه پس از برد ماشین سازی و رسیدن به قهرمانی لیگ
به شادمانی بپردازند چون جو سنگینی در ورزشگاه تبریز سایه افکنده بودند.
از سنگ پرانی به فیلمبردار بازی بگیر تا سنگ پرانی به بازیکنان و
نیمکت نشینان و هواداران پرسپولیس.
من چندان فوتبالی نیستم ولی خودم را یک پرسپولیسی می دانم
و اکنون هم پس از گذشت چند سال، شادمان از این هستم
که پرسپولیس به قهرمانی رسیده است.
این هواداران تراکتور سازی می خواهند بگویند که ما ترک زبان هستیم
این که مانند روز روشن است که درسد بسیار بالایی از هواداران تیم تراکتور سازی تبریز
ترک زبان هستند،می گویند زنده باد آذربایجان البته این را به زبان ترکی می گویند
خب این را هم می دانیم که آن ها آذربایجانی هستند و سرزمینشان را دوست دارند
البته سخن هواداران تراکتور سازی چیز دیگری است آن ها می خواهند بگویند که
خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستند و برای همین هم ، هر زمانی که
به دست می آورند، می خواهند جدایی خواهی خودشان را فریاد بزنند
و به همین دلیل، تشنج آفرینی و تنش زایی ، بخش جدایی ناپذیری
از کارهای هواداران تراکتور سازی تبریز شده است.
هواداران این تیم هتا دیگر به سردادن فریادهای جدایی خواهانه بسنده نمی کنند
و به آن رنگ و بوی فاشیستی هم می دهند.
گرایش های فاشیستی در میان شماری از مردم آذربایجان
آن چنان افزایش یافته است که اگر یادتان باشد،گردانندگان باشگاه تراکتور سازی
از به کار گرفتن یک بازیکن ارمنی خودداری کرده بودند.

۲۹-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements