همکاری پنهان و دیرپای رژیم ننگین اسلامی و سازمان تروریستی القایده

سندهای بسیاری در دست است که نشان می دهد رژیم ننگین اسلامی
و القایده،پیوسته با هم در تماس بوده اند و پس از لشگر کشی آمریکایی ها
به افغانستان،ایران پناهگاهی شده بود برای سران گروه القایده و هتا از
سوی رژیم اسلامی به این گروه بودجه رسانی نیز میشده است.
این که خانواده ی اسامه بن لادن در ایران بودند و به آنان پناه داده شده بود
بهترین دلیل برای اثبات این است که همکاری های گسترده ای میان رژیم ننگین اسلامی
و گروه تروریستی القایده وجود داشته است و دارد.
هتا بسیاری از آموزش ها در زمینه ی انفجار و کنش های تروریستی را همین
رژیم اسلامی با همکاری سازمان تروریستی هزب الله لبنان در اختیار القایده
گذاشته بود.
تا پیش از رخداد یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱،رژيم ننگین اسلامی با یک پروکسی
با گروه القایده تماس داشت و هتا پس از این رخداد،سپاه تروریستی پاسداران
آن ها را تامین جانی و مالی کرده است.
آغاز همکاری پنهانی رژیم ننگین اسلامی با گروه تروریستی القایده برمیگردد
به آغاز دهه ی ۱۹۹۰،همکاری این دو در جهت دشمنی و آسیب زدن به
آمریکا و هم پیمانانش بوده است.
هسن الترابی(رهبر جبهه ی ملی مذهبی سودان)،آن زمان ها آغاز به تشویق
آشتی میان سننی ها و شیاها کرد تا بتوانند با همکاری در جبهه ای یگانه
به جنگ با آمریکا و هم پیمانانش بروند.
اسامه بن لادن در خارتوم زندگی میکرد،زمانی که پژوهشگری دینی به نام
اهمد ابدول رهمان همدابی،با فرستاده ی ویژه ی رژیم اسلامی
شیخ نومانی(Nomani) دیدار داشته است،این شیخ نومانی هتا به بالاترین
مقام های رژیم ننگین اسلامی در تهران دسترسی داشته و با آنان در تماس
مستقیم بوده است.
به دنبال این دیدار بود که ایران و القایده به یک سازش و توافق دست یافتند
تا رژيم اسلامی به آن ها آموزش ها و کمک های فنی و امنیتی را بدهد
و برایشان هتا مواد انفجاری فراهم بکند.
اندکی پس از این دیدار پنهانی در سودان بود که سران القایده و نیروهای
بلندپایه ی این گروه تروریستی برای دریافت آموزش های بایسته درباره ی
موادانفجاری به ایران سفر می کنند.(۱۹۹۱ و ۱۹۹۲)،در پاییز سال ۱۹۹۳ یک گروه دیگر
برای دریافت آموزش های امنیتی و سایر آموزش های لازم در زمینه ی
موادانفجاری به دره ی بقا(بقاع) در لبنان میروند.
اسامه بن لادن دوستدار و خواستار آموزش هایی بود درباره ی
شیوه ی بمبگذاری کامیونی که در سال ۱۹۸۳ در لبنان منفجر شد
و به کشته شدن نزدیک به ۲۴۱ تفنگدار آمریکایی انجامید.
این ارتبات نشانگر این است که تقسیم بندی و مرزبندی های میان
شیاها و سننی ها در این جا نادیده گرفته شده و این دو با هم
همکاری گسترده ای داشتند.
خود سازمان تروریستی هزب الله لبنان در سال ۱۹۸۲ بنیان گذاری شد
که با نام مقاومت اسلامی لبنان نیز شناخته میشود،این سازمان تروریستی
نقشی کلیدی در زمینه ی پیوند میان رژیم ننگین اسلامی و گروه تروریستی
القایده داشته است.
پس از نخستین دیدار میان فرستاده ی رژیم اسلامی با سران القایده
در سودان،شماری از نیروهای القایده به لبنان فرستاده شدند و آموزش هایی
دیدند و هتا مواد انفجاری زیادی نیز از سوی دولت ایران برایشان فرستاده شد
که در هدف هایی در خاور آفریقا به کار گرفته شدند.
+
افزون بر این ،ایماد مغنیه که یکی از مغزهای پشت پرده ی انفجار تروریستی
در سال ۱۹۸۳ بود،آموزش هایی را به القایده داده بود که سپس تر ها
الهام بخش در کارهای اسامه بن لادن شد.
این آموزش های تروریستی در پایگاه های موجود در لبنان
که همان اردوگاه های سازمان ترویستی هزب الله لبنان بودند
و همچنین در پایگاه ها و پادگان های رسمی سپاه ترویستی پاسداران
در ایران،به نیروهای القایده،آموخته شده بود.
+
رژیم اسلامی فراهم کننده ی مواد انفجاری برای القایده بود که در
سال ۱۹۹۸ در بمبگذاری سفارت آمریکا به کار گرفته شد
که ۲۲۳ کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت.
+
سپس تر ها القایده از سودان بیرون رانده شد
هتا آن ها در تلاش برای ترور رییس جمهوری کشور گیبت(مصر) بودند
ولی سرانجام در سال ۱۹۹۶ به افغانستان جابه جا شدند.
+
در میانه ی دهه ی ۱۹۹۰کسی به نام مستفا همید به دنبال یک تماس
پنهانی با رژیم اسلامی،این اجازه را برای رفت و آمدها و جایه جایی های
نیروهای القایده میان دو کشور افغانستان و ایران به دست می آورد.
برای این که نیروهای دولتی و مرزبانان ناآگاه، به رفت و آمدهای آنان
شک نکنند،در گذرنامه های آنان دستکاری هایی انجام میشد
و تسمیم نیروهای امنیتی رژیم اسلامی بر این بود که نیروهای
القایده بتوانند در رفت و آمدهای موجود در امنیت کامل باشند.
برپایه ی گزارش ها،بیش از ده درسد تماس های خارجی اسامه بن لادن
به سوی ایران،رهگیری شده است.
برای نخستین بار در تاریخ ۷ اوت سال ۱۹۹۸ ،گروه تروریستی القایده
با به کارگیری تاکتیک های آموخته شده از سوی هزب الله لبنان
و سپاه تروریستی پاسداران ،کامیون های بمبگذاری شده ای را در
نزدیکی سفارت های آمریکا در نایروبی کنیا و دارالسلام تانزانیا
منفجر کرد که به کشته شدن ۲۲۳ تن و زخمی شدن هزاران تن انجامید.
+
پس از این بمبگذاری ها،دفتر دادستانی آمریکا در جنوب نیویورک در کیفرخواستش
در تاریخ ۵ نوامبر سال ۱۹۹۸ اشاره می کند به هم پیمان شدن جبهه ی ملی اسلامی سودان
با دولت ایران و القایده و آن گروه تروریستی(هزب الله لبنان) که تلاششان
آسیب زدن به آمریکا و هم پیمانانش می باشد.
+
این نکته فراموش نشود که تا پیش از دیدار نخستین و پنهانی در سودان
اسامه بن لادن و القایده نه دانش فنی و نه تجهیزات لازم را برای
چنین خرابکاری ها و بمبگذاری هایی آن هم در مقیاس بزرگ را نداشتند.
که اگر نبود کمک های فنی و تجهیزاتی و آموزش های لازم از سوی
رژیم اسلامی و هزب الله لبنان،گروه القایده نیز توان انجام چنین کارهایی
را نمی توانست به این زودی ها به دست بیاورد.
+
انفجار ناو یو اس اس کول،انفجاری تروریستی بود که
در سال ۲۰۰۰ روی داد،زمانی که این کشتی در لنگرگاهی در یمن داشت
سوختگیری میکرد،این انفجار رخ داد و هفده ملوان کشته و ۳۹ تن نیز زخمی شدند.
+
دولت ایران(رژیم اسلامی) همواره مشتاق بوده است که با القایده در پیوند باشد
گزارش کمیسیون یازده سپتامبر:
پس از رفتن اسامه بن لادن و القایده به افغانستان
ارتبات میان این دو،مانند پیش نبوده است،رژیم اسلامی(دولت ایران)
پس از انفجار ناو یو اس اس کول در سال ۲۰۰۰ از سوی القایده، کوشید تا
ارتباتش را با القایده تقویت بکند ولی چون پشتیبانان اسامه بن لادن
در اربستان بر او فشار می آوردند،او هم چندان گرایشی به سوی
رژیم اسلامی از خودش نشان نمی داد.
+
در پشت پرده ی انفجار تروریستی ناو یو اس اس کول نیز رژیم ننگین اسلامی
بوده است که پشتیبانی فنی و دانشی لازم را در اختیار القایده گذاشته بود
و در ساخت یافتن شبکه ی القایده در یمن نیز نقشی پنهان داشته است
که آن ها را آموزش می داد و از آن ها پشتیبانی می کرد.
+
سندها نشان از آن دارد که نیروهای القایده در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در درون
مرزهای ایران،جابه جا میشده اند و گواه ها و نشانه های زیادی در دست هست
که نشان می دهد،رژیم ننگین اسلامی در انتقال و جابه جایی نیروهای القایده
به درون افغانستان و بیرون از آن نقش داشته است(تا پیش از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱)
که برخی از این نیروها در هواپیماربایی ها در یازدهم سپتامبر نقش داشته اند.
هتا سفر برخی از این هواپیماربایان به ایران و سفر برخی از سران هزب الله لبنان
به ایران در نوامبر سال ۲۰۰۰ گزارش و ردیابی شده است.
پژوهش ها نشان می دهد که هزب الله لبنان و رژیم اسلامی درباره ی
رخداد یازدهم سپتامبر آگاه بوده اند،با توجه به نیویورک تایمز:
دو جدا شده از سرویس های امنیتی ایران نیز در اینباره گواهی داده اند.
یکی از آن ها گفته است که بلندپایگان رژیم اسلامی درباره ی این رخداد تروریستی
دارای پیش آگاهی بوده اند و آن دیگری گفته است که دولت ایران در برنامه ریزی های
پیش از این رخداد تروریستی،شرکت داشته و درگیر آن بوده است.
+
در سال ۲۰۱۱،دانیلز جرج:
دولت ایران در پشت پرده ی رخداد تروریستی یازده سپتامبر بوده است
چرا که از القایده پشتیبانی می کرد و اجازه ی چنین همله ای را داده بود.
دولت ایران همه گونه پشتیبانی از القایده انجام می دهد،فراهم کردن
جا و مکانی امن برای سران القایده و نیروهای القایده.
+
و این فریز شدن دارایی ها رژیم ننگین اسلامی نیز به دلیل دست داشتن
و پشتیبانی در کنش های تروریستی القایده بوده است.
+
به دنبال لشگر کشی آمریکا به افغانستان در اکتبر سال ۲۰۰۱ که با نام
آزادی پایدار انجام گرفت،شمار زیادی از نیروهای القایده
که اسامه بن لادن هم در میانشان بود به بخش های بی قانون
و پرهرج و مرج پاکستان(بخش باختری پاکستان) گریختند.
برخی از نیروهای کلیدی القایده نیز به ایران گریختند که این به دنبال
همکاری مقام های ایرانی بوده است.
در پایان سال ۲۰۰۱ یکی از سران القایده در ایران به نام مستفا همید
با مقام های رژیم اسلامی برای انتقال خانواده ی نیروهای القایده
به ایران گفت و گو هایی داشته است هتا ایمن زواهری با رهبر ایران(خامنه ای)
در تماس بوده است چرا که می خواست به بندری امن به نام ایران دست پیدا بکند
چون آمریکایی ها به افغانستان گام نهاده بودند.
+
در سال ۲۰۰۳ ،واشنگتن پست اشاره می کند که ایمن زواهری
و اهمد وهیدی(یکی از فرماندهان بلندپایه ی نیروی تروریستی سپاه قدس)
در سال ۲۰۰۱ دیدار می کند و پس از آن است که بندری امن برای برخی از
سران القایده در کوه های تورا بورا ساخته شد.
+
رژیم ننگین اسلامی چنین وانمود می کند که نیروهای القایده را بازداشت
کرده است ولی آن ها زیر نگر نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران
کار می کردند و ایران پناهگاهی برای آنان شده بود.
+
برپایه ی گزارش های سرویس های امنیتی اروپا:
رییس نیروی ترویستی قدس سپاه پاسداران برای برخی از سران القایده
فراهم کننده ی امنیت و مدارک سفر بوده است و ترتیب ساکن شدن برخی
از سران کلیدی القایده همچون
سیف آدل(رییس امنیت)
سد بن لادن(پسر اسامه بن لادن،ارشد اجرایی)
ابدوالله اهمد ابدوالله
ابوموساب زرقاوی(رییس آینده ی القایده در ایراک).
+
ابو هفس موریتانی برای یک دهه آن هم پس از یازدهم سپتامبر
در ایران بوده است،نشان داد که نیروهای القایده برای انجام کنش های
تروریستی آمادگی دارند اگر امنیت و مکانی امن برایشان فراهم شود
می توانند برای پیشبرد هدف های تروریستی برون مرزی رژیم اسلامی(دولت ایران)
همکاری داشته باشند و پوششی باشند برای جابه جایی اسلهه،پول و تروریست ها.
+
با این همه دولت ایران کوشیده است تا خودش را دشمن القایده نشان بدهد
و می بینیم که ژنرال پتراوس در سال ۲۰۱۰ اشاره می کند به این که ایران
یک کلید تسهیل کننده برای پیوند و ارتبات میان رهبران رده بالای القایده
با نیروهای وابسته است.
+
از سال ۲۰۰۱، دولت ایران پناهگاهی برای نیروهای کلیدی القایده بوده است
که کمیته ی کانونی و رهبری آن در درون مرزهای ایران جا داشته است.
سیف آدل
ابدوالله اهمد ابدوالله
اسامه بن لادن و دو پسرش(همزه و سد بن لادن)
+
بمبگذاری در اربستان به سال ۲۰۰۳ از سوی القایده و با کمک رژیم اسلامی
انجام شد که ۳۵ کشته برجای گذاشت که در این میان هشت نفر از آن ها
آمریکایی بوده اند.
در این ماجرای تروریستی،سیف آدل و سد بن لادن نقش کلیدی داشتند.
+
دولت ایران به پسر بن لادن اجازه داده بود تا به پاکستان برود(در پایان سال ۲۰۰۸)
البته او در سال ۲۰۰۳ وارد ایران شده بود و در گروه القایده نقشی کلیدی داشته است.
+
همله به سفارت آمریکا در یمن به تاریخ ۱۹ سپتامبر
در سال ۲۰۰۸،به کشته شدن ۱۹ تن انجامیده است
که هتا یک گزارشنامه ای به سپاه تروریستی پاسداران
از سوی ایمن زواهری فرستاده شده بود که درباره ی پاسداشت
و سپاسگزاری کمک های انجام شده ی دولت ایران بوده است.
+
سد بن لادن(پسر اسامه بن لادن) در کنشی تروریستی در تونس
که همله ای بود به یک کنیسه،دست داشت، چندان که به مرگ ۲۱ تن انجامید.
+
زرقاوی نیز پس از لشگرکشی آمریکایی ها به افغانستان،به مکانی امن
انتقال یافت که سپس تر ها نیز به پایه ریزی القایده در ایراک دست زد
زرقاوی،نخست از سوی نیروی تروریستی قدس سپاه،پشتیبانی میشده است.
+
در سال ۲۰۰۷،گروه تروریستی القایده به دولت ایران کمک می کند تا
بتواند ۷۲ موشک هوا به هوا را از الجزایر به زاهدان ببرد که سپس راهی
افغانستان میشوند.
+
گلبدین هکمتیار،میانجی ایران و کره ی شمالی در زمینه ی به دست آوردن
موشک های کنترل شونده(کنترل از راه دور) بود.
+
در ماجرای خارج کردن یک قتار از راه آهن که از نیویورک به سوی تورنتو راهی شده بود
دو نفر دستگیر شدند که سپس روشن شد آن ها در تماس با گروه القایده در ایران بوده اند.
+
پس از یازدهم سپتامبر،دولت ایران(رژیم اسلامی)،تلاش کرد تا وانمود بکند که
با القایده دشمن است ولی پیوندش با این گروه ریشه دارتر شد
و هتا نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران
برای گروه القایده،پناهگاه نیز ساخت.
+
در سال ۲۰۰۷ نامه ای به تروریستی به نام کریم … نوشته میشود
که در این نامه پای فشاری و تاکید بر این است که چرا نباید به ایران
همله بشود چون ایران شاهرگی برای بودجه رسانی،پناهگاه و پیوندگاهی امن
برای آن ها است.
این نامه نشان دهنده ی این است که چگونه نیروهای القایده توانسته اند
پس از یازدهم سپتامبر در ایران پناه بگیرند.
+
سد بن لادن در سال ۲۰۱۲ از ایران به پاکستان سفر می کند
او تا سال ۲۰۰۸برنامه ریز کنش های تروریستی برون مرزی بود
که در سپتامبر سال ۲۰۱۲در نواری ویدیویی از سوی القایده
کشته شدنش با همله ی هواپیمای بی سرنشین، تایید شد.
+
در مارس سال ۲۰۱۵ القایده برای بازگشت دیپلمات ایرانی که به دست تالبان
افتاده بود،گفتگو داشته است و این یک نشانه ی خترناک از همکاری میان القایده
و رژیم اسلامی است.
سیف آدل،رییس استراتژیست جنگی القایده توانسته بود
و این اجازه به او داده شده بود که از خاک ایران وارد پاکستان شود
تا بتواند ارتبات های بیشتری را بیابد.
+
در خود همین پناهگاه های امنی که درون مرزهای ایران برای القایده
ساخته شده بود،برنامه های تروریستی ساخته و پرداخته میشدند.
+
سرپرست القایده در ایراک در سال ۲۰۰۶ از سوی آمریکایی ها و با یک همله ی هوایی
کشته شد، ناگفته نماند که آموزش های مورد نیاز برای ساخت شبکه ای از
القایده در ایراک را همین سپاه تروریستی پاسداران برنامه ریزی و به
نیروهای القایده آموزش داده بود.
+
سیف آدل پس از یازدهم سپتامبر ناپدید شد گویا با دیپلمات ایرانی
ربوده شده در یمن مبادله شد و به اهتمال زیاد در سوریه است.
+
اتیه رهمان ،رهبر دوم القایده پس از مرگ اسامه بن لادن
که در سال ۲۰۱۱ از سوی سیا(سی آی ای) کشته شد
گستره ی کاری اش در ایراک و الجزایر بوده است.
+
همزه بن لادن از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۱ در ایران بود
و در سال ۲۰۰۸ زمانی که در ایران بود خواستار نابودی بریتانیا
و هم پیمانانش و همچنین خواستار نابودی آمریکا،فرانسه و دانمارک شد.
از سال ۲۰۱۱ به این سو،هیچ آگاهی و دانسته ای درباره ی مکان او
در دست نیست،شاید رهبر آینده ی این گروه تروریستی او باشد.
+
ابدوالله اهمد ابدوالله،مدیر امور مالی القایده بود که با یک دیپلمات ایرانی
ربوده شده در سال ۲۰۱۵ مبادله شد و اکنون در سوریه است.
+
ابدوالله مهمد رجب ابدوالرهمان،جانشین رهبر القایده
پس از سال ۲۰۰۱ به ایران گریخت و سپس با یک دیپلمات ایرانی
ربوده شده،مبادله شد.
+
ابو سلیمان نیز در سال ۲۰۰۲وارد ایران شد گویا او را نیز با یک دیپلمات
ایرانی ربوده شده مبادله کرده اند،این مبادله انگار با تالبان انجام گرفته است.
+
ایزودین ابدول ازیز خلیل، فراهم کننده و تسهیل کننده ی مالی
و سرمایه گذار در ایران بود و نقشی بسیار کلیدی در جا به جایی های
پولی و مالی داشته است.
+
مهن الفدهی،رهبر القایده در ایران و سرگروه خراسان سوریه
تسهیل کننده و فراهم کننده ی مالی این گروه که به سوریه فرستاده شده بود
برای آسیب زدن به کشورهای باختری، که در یک همله ی موشکی در سوریه
در سال ۲۰۱۵ کشته شد.
+
آدل رادی ساکر الوهابی الهرب
او در سال ۲۰۱۵ کشته شد که هموند گروه خراسان (وابسته به القایده)
و فراهم کننده ی بودجه برای القایده بود.

بن مایه:
در این نوشته از نوشته های تارنمای زیر کمک گرفته شده است
unitedagainstnucleariran.com/alqaeda
بایسته به یادآوری است که این نوشته یک ترجمه و چکیده ای کوتاه
از نوشته ی ریشه می باشد البته باید یادآوری بکنم که این نوشته را
با شیوه ی نوشتاری خودم نوشته ام و ترکیب هایی چون
گروه تروریستی
سازمان تروریستی
و رژیم ننگین اسلامی
را برای تاکید بیشتر بر چیستی(ماهیت)این سازمان ها
و گروه ها به کار برده ام.

۲۵-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements