زمین لرزه در خراسان و لرزیدن گور امام هشتم

دیروز زمین لرزه ای نیرومند که بزرگی اش کمتر از شش ریشتر نبود
خراسان را لرزاند که هتا امروز نیز پس لرزهای آن دنباله دارد.
در این میان ،خبرگزاری های رژیم ننگین اسلامی به جای پرداختن
به خبرهای این زمین لرزه،می نویسند که گورکاخ امام هشتم
در این زمین لرزه ها آسیبی ندیده است.
این که یک گور ویران شود یا نشود هیچ اهمیتی ندارد
ولی خبرگزاری های رژیم ننگین اسلامی آن را پوشش خبری می دهند.
امام هشتم هتا توانایی رهانیدن خودش از مرگ را نداشت
چه برسد به این که بتواند پس از مرگ و نیست شدنش
از ویران شدن گور خودش آن هم در برابر زمین لرزه ای بزرگ،جلوگیری بکند.
با این همه میشود دید که زمین لرزه با کسی شوخی ندارد
و میان هیچ کسی فرق نمیگذارد،اگر زمین لرزه ای بس نیرومند
رخ بدهد،درسد بالایی از ساختمان ها را می تواند ویران بکند
و یا آسیبی جدی به آن ها بزند و فرقی هم ندارد که آن ساختمان
یک خانه ی کوچک باشد یا بزرگ،بیمارستان باشد یا گور امام هشتم.
دیروز،زمین لرزه ای بزرگ خراسان را لرزاند،ینی این گستره از خاک ایران
را لرزاند،هتا گور امام هشتم نیز در این زمین لرزه،لرزید.
از یاد نبریم که زمین لرزه یک پدیده ی شناخته شده ی زمین شناسی است
همین و بس.

۱۷-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements