ترس دونالد ترامپ از سازمان تروریستی سپاه پاسداران؟

داشتم به آمار بازدیدهای وبلاگم نگاهی می انداختم که دیدم
بسیاری با جستجوی نام سینا دهقان در موتورهای جستجو
توانسته اند به نوشته های من ،دسترسی پیدا بکنند.
در این میان هم گویا کاربری با جستجوی جمله ی
«ترس ترامپ از سپاه پاسداران»
در موتورهای جستجو،به نوشته ای از وبلاگم رسیده
که تیترش این چنین است: ترس سپاه پاسداران و خامنه ای از آمریکا.
گویا این کاربر به دنبال یک چیز دیگری بوده که رسیده به این نوشته ی من
کسی نیست به این فرد بگوید که چرا دونالد ترامپ باید از
سازمان تروریستی سپاه پاسداران و برادران قاچاقچی سپاه بترسد؟
گویا بسیجی ها و سپاهی ها هنوز جایگاه خودشان را نشناخته اند
و گمان می کنند که برای خودشان کسی شده اند،البته آن ها توانسته اند
به خوبی نام خودشان را در میان لیست سیاه آمریکایی ها بگنجانند
و چون نام خودشان را در لیست سیاه آمریکایی ها می بینند
به خیال خودشان گمان می کنند که لابد کشوری نیرومندتر از
کشور آمریکا شده اند.

۱۵-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements