من شاهین نجفی هستم،من سلمان رشدی هستم،من سینا دهقان هستم

رژیم ننگین اسلامی،فرمان مرگ شاهین نجفی را داد
و آن گاه فریاد برآوردم که من نیز شاهین نجفی هستم.
رژيم ننگین اسلامی ،فرمان مرگ سلمان رشدی را داد
و آن گاه فریاد برآوردم که من نیز سلمان رشدی هستم.
و اکنون رژیم ننگین اسلامی،فرمان مرگ سینا دهقان را داده است
و من باز فریاد بر می آورم که من نیز سینا دهقان هستم.
این رژیم ننگین اسلامی هتا با ترسانش و شکنجه، سینا دهقان
را فریب داد که اگر توبه نامه ای بنویسد و جلوی دوربین برود
با او کاری نخواهند داشت ولی با این که سینا دهقان به سخن
آنان گوش داد و فریبشان را خورد،اکنون فرمان مرگ او از سوی
مافیای اسلام داده شده است.
مافیای اسلام،چون موجودیتش را در ختر دیده است
می خواهد با کشتن سینا دهقان به دگراندیشان و دین گریزها
بگوید که یا باید پیرو اسلام ننگین باشید یا دهانتان را ببندید
وگرنه سرانجامتان چیزی جز شکنجه و زندان و سیاهچال و مرگ نخواهد بود.
شمار نوشته های وبلاگ من گویای این است که من خستگی ناپذیرتر از
آنی هستم که هتا خودم گمان می کردم.
دهانم را هیچگاه نخواهم بست،من و ماها را نمی توانید با ترور و شکنجه
و فرمان های مرگبارتان،بترسانید.
کسی که ارزش و اهمیت آزادی را دریافته باشد هرگز نمی تواند
در برابر سرکوب آزادی ،ساکت بنشیند پس من نیز نمی توانم
ببینم که رژیم ننگین اسلامی یک جوان را می کشد چون
می خواهد ترس در دل کسانی بیندازد که به دنبال آزادی بیان اند.
کسانی که شیفته ی بنیان گذار و سردسته ی تروریسم اسلامی(پیامبر اسلام)
هستند باید هم این چنین به دنبال پاکسازی فیزیکی کسانی باشند
که می خواهند پرده از آبروی نداشته ی پیامبر اسلام بردارند و رسوایش بکنند.
پیامبر اسلامی که تروریست،پدوفیل،برده دار و تجاوزگرجنسی بود
شده است مایه ی افتخار مافیای اسلام،این به خوبی نشانگر آن است که
با چه کسانی روبرو هستیم،اگر پیامبرشان این کاره بود ببینید خودشان
چگونه اند،شک نکنید اگر در تبهکاری از پیامبر اسلام بالاتر نباشند
پایین تر هم نیستند.

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements