فردا سبزه گره خواهم زد و نابودی رژیم ننگین اسلامی را آرزو خواهم کرد

فردا سیزدهمین روز از سال نو است،روزی که ما ایرانیان آن را
سیزده به در می نامیم.
در میان ایرانیان، رسم بر این است که در این روز، سبزه گره می زنند
و آرزو می کنند، خب امسال تسمیم گرفته ام سبزه گره بزنم و نابودی
رژيم ننگین اسلامی را آرزو بکنم.
امیدوارم بهار سال آینده، بهار آزادی و جشن رهایی ایران از چنگال رژيم ننگین اسلامی باشد
و دیگر بیننده و شنونده ی این نباشیم که از تلویزیون و رادیوی سرزمینمان
به هنگام فرارسیدن سال نو، مزخرفات و یاوه گویی های خامنه ای
پخش شود،ینی چه که به هنگام سال نو ، سخنان یک تروریست
از رادیو و تلویزیون انتشار بیاید؟
خامنه ای که با همراهی دارو و دسته اش کل ایران را به گروگان گرفته است
آن چنان گستاخ است که می آید و در برابر دوربین ها و میکروفون ها
می نشیند و لابد گمان می کند که همه، تشنه ی شنیدن مزخرفات اویند.
من سال نو را جشن می گیرم و جشن نوروز را گرامی می دارم
هتا اگر خود روز آشورا هم با جشن نوروز همپوشانی پیدا بکند
شک نکن که من نوروز را جشن می گیرم و شادمانی می کنم.
کسی نیست به این تروریست بزرگ بگوید که تو چه می گویی؟
اگر به دنبال اسلام میگردی باید جای دیگری به دنبالش بگردی
تو دیگر از کجا پیدایت شد،گمان نکن چون توانسته ای
سردستگی مافیای اسلام در ایران را به دست بگیری
کسی از تو می ترسد، تو می توانی اسلامت را برای خودت نگه داری
و ارجش بنهی ولی برای من، اسلام و همه ی مقدسات
کماکان جایشان همان درون کیسه ی آشغال است.
من کسی نیستم که با تروریسم اسلامی کنار بیایم یا در برابر
گستاخی ها و زیاده خواهی هایشان،کوتاه بیایم.
اندکی کوتاه آمدن در برابر تروریسم اسلامی همان و
از دست دادن همه چیز، همان.
تروریسم اسلامی، دشمن سوگند خورده ای است که
هدفش چیزی به جز ویرانگری،مرگ آفرینی و سرکوب آزادی نیست
پس نباید در برابرش نرمش نشان داد.

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements