دکانداران دین، اکنون در سوگ روزهای پررونق از دست رفته نشسته اند

امروز دوازدهم فروردین ماه است
ولی باز هم می خواهم سال نو را به شما آزادی خواهان ایرانی
تبریک و شادباش بگویم،به ویژه که فردا نیز سیزده به در است
رژیم ننگین اسلامی هم که دارد در رادیو و تلویزیون های خودش
برای نقی گریه و ناله می کند و به خیال خودش همه ی ایرانیان
در سوگ نقی اند ولی هیچ هم این گونه نیست، از آغاز سال نو
تا کنون تا این اندازه شاد نبودم و دارم آهنگ های بسیار شاد گوش می دهم
دیگر گذشت آن زمان که دکان دین، پر رونق بود
دکانداران دین، اکنون در سوگ روزهای پررونق از دست رفته
نشسته اند و من هم که یک خداناباور ایرانی ام
شده ام خاری در چشمان دم و دستگاه دین.
من سخن های ناگفته ی بسیاری دارم که آن ها را خواهم نوشت
من به اندازه ی کل تاریخ یاوه بافی ها و سرکوبگری های
دین سالاران،خواهم نوشت.
این همه سال ، شماها هر چه دلتان خواست نوشتید و بر زبان آوردید
و مشت بر دهانمان کوفتید و اکنون دیگر نوبت من است که
بنویسم و سخن ها بگویم.
اگر نبودند این اندیشمندان و روشنگران در کشورهای باختری
اکنون روشن نبود که جهان چه روزگار تیره و ننگباری داشت.
البته در کشور خودمان هم اندک کسانی بودند که زندگی پرباری داشتند
از آن جمله میتوان به اهمد کسروی،فرود فولادوند و دیگران اشاره داشت
که خواب را از چشمان تروریسم اسلامی گرفته بودند.
یاد کسانی را که برای آزادی و روشنگری تلاش کردند و در این راه
آزار دیدند، زیر شکنجه رفتند و کشته شدند را گرامی می دارم
چرا که اگر آن ها نبودند شاید خود من ، اکنون در شمار آزادی ستیزان بودم.
جای سپاس از وردپرس هم دارم که این امکان را به کاربرانش داده است
تا بتوانند آزادانه دیدگاه ها و سخنانشان را انتشار بدهند.
به امید روزی که هیچ جانداری زیر سایه ی سرکوب و دیکتاتوری
زندگی نکند و مزه ی شیرین آزادی را بچشد.

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements