دست داشتن رژیم ننگین اسلامی در نقشه ی ترور سفیر اربستان در واشنگتن

این نوشته، نگاهی برش وار به یکی از دستک های(سند های)
تارنمای ویکی لیکس می باشد.

تاریخ سند
۱۲-۱۰-۲۰۱۱

تاریخ انتشار
۹-۷-۲۰۱۵

ایمیل آیدی به شماره ی
۵۸۵۷۵۳
————————————-
بر پایه ی این نوشته
اهمدی نژاد،رییس جمهوری پیشین
و هم چنین آخوند خامنه ای(رهبر رژیم ننگین اسلامی) پشت پرده
و از برنامه ریزان ترور سفیر اربستان در واشنگتن بوده اند.

بخشی از نوشته ی انتشار یافته در تارنمای ویکی لیکس
درباره ی اربیه(العربیه) می باشد که در گزارش این تارنما
آمده است که:
رهبر رژیم ننگین اسلامی(خامنه ای) در نشستی با اهمدی نژاد
پیشنهاد کرده است تا رژیم اسلامی مانند گذشته سیاست ترور
و از میان برداشتن منتقدان و ناسازان(مخالفان) بیرون
از کشور را دنباله دهد و از اثرگذاری بهار اربی و کشیده
شدن آن به ایران جلوگیری کند.

در بخش دیگری از این نوشته آمده است:
منسور ارباب سیار که شهروندی آمریکا را داشت و در شهر
تگزاس آمریکا می زیست.
غلام شکوری نیز یکی از هموندان و مقام های نیروی قدس
سپاه تروریستی پاسداران بود.
بایسته به یادآوری است که نیروی قدس، بازوی تروریستی
و برون مرزی سپاه پاسداران می باشد.

این دو نفر ، متهم به انجام و پیاده سازی ترور سفیر اربستان
آدل الجبیر(عادل الجبیر) با بمب گذاری در یک رستوران
پر رفت و آمد بوده اند.
این دوتن متهم بودند که با پرداخت پول به یک باند و یا
کارتل مواد مخدر بر آن بودند تا به ترور سفیر اربستان
دست بزنند که این ترور خنسا شد.
هتا بر پایه ی سندهای دادگاه نیویورک این دو هتا برنامه ی
بمب گذاری در سفارتخانه های اسراییل و اربستان در
واشنگتن و هتا بوینس آیرس آرژانتین را نیز داشتند.

بن مایه: تارنمای ویکی لیکس
wikileaks.org

۱۲-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements