خبر ترور شدن گرداننده ی جم تی وی و واکنش تارنماهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی

گزارش های خبری نشان از این دارد که گرداننده ی شبکه ی تلویزیونی جم به همراه
یکی از شرکای خویش که شهروندی کویتی بوده در ترکیه، ترور شده است.
گفته میشود تروریست یا تروریست ها، ده ها گلوله به سوی خودرویی که
کریمیان و همکارش در درون آن بوده ،شلیک کرده اند که به کشته شدن
هر دوی آن ها انجامیده است.
نگاهی به تارنمای مشرق نیوز انداختم و دیدم که بسیجی ها و هزب اللهی ها
دیدگاه های تروریستی زیادی درباره ی خبر کشته شدن گرداننده ی شبکه ی جم
گذاشته اند که شماری از آن ها را در این جا می آورم،البته این را هم بگویم که
این دیدگاه ها به شدت هراس آور و تروریستی اند.

کاربری به نام مقداد،الله اثبات نشده را سپاس گفته است.
کاربری دیگر با نام ریزا(reza) از ترور کریمیان شادمان شده است
و می گوید که دم تروریست ها گرم و در پایان دیدگاهش نیز به
قاسم سلیمانی تروریست، یک زنده باد گفته است.
یا کاربر دیگری به نام فاتمه می گوید که از شنیدن خبر کشته شدن
کریمیان، شادمان شده است.
یا کاربری دیگر با نام مهسا گفته است که خدای را سپاس که کشته شد
دستشان(دست تروریست ها) درد نکند.
یک کاربر دیگر با نام مهمود، هتا پا را بسیار فراتر گذاشته و در پیامی
تروریستی این چنین نوشته است:
هزاران بار سپاس الله را که به درک رفت،این کثافت!باید تکه تکه
و سوزانده میشد چرا که خاک هم او را نمی پذیرد.

این دیدگاه ها در تارنمای مشرق نیوز
نشان دهنده ی به شدت اسلامگرا بودن نویسندگان دیدگاه ها می باشد
چرا که سخنانشان، بوی تروریسم اسلامی را می دهد.

اکنون نگاهم را می چرخانم به تارنمای فارس نیوز

این تارنما نوشته ای را درباره ی گرداننده ی شبکه ی تلویزیونی جم
انتشار داده و نوشته است که چه کسی کریمیان را کشت؟
در بالای نوشته ، فرتوری از کریمیان را گذاشته که در آن
کریمیان را در کنار یک سگ نشان می دهد، گذاشتن چنین فرتوری
از کریمیان که او را کنار سگی خانگی نشان میدهد
نشانگر این است که نویسنده ی این نوشته به شدت اسلامگرا می باشد
چرا که از دیدگاه اسلامگراها، سگ ها جانورانی ناپاک هستند
این نوشته ، من را یاد ندا انداخت که پس از کشته شدنش
رژيم ننگین اسلامی، فرتورهایی را از او در اینترنت انتشار داد که
نشان می داد ندا آقا سلتان، گردنبند سلیب به گردن می آویخته است.
ماموران رژیم ننگین اسلامی می خواهند کشته شدن کریمیان را توجیه بکنند
و نکته ی باریک و جالب این نوشته در فارس نیوز، زمانی آشکار میشود
که نویسنده و نویسندگان این نوشته می کوشند تا به پیوند و دوستی
میان کریمیان و سازمان مجاهدین خلق اشاره بکنند که هتا فرتوری از او
را انتشار داده اند که کریمیان را در کنار مریم رجوی نشان می دهد.
این نوشته در فارس نیوز، بی شک نشانگر این است که رژیم ننگین اسلامی
در تلاش است تا کشته شدن و ترور کریمیان را توجیه پذیر بداند.
+
اگر اشتباه نکنم در یک جایی دیدم که اشاره ای شده بود به این که
فرد همراه کریمیان یک ایرانی بوده است
در هالی که در برخی از خبرگزاری ها، آن فرد ، یک شهروند کویتی بر شمرده شده بود.
+
در تارنماهای دیگر مانند تابناک نیز دیدگاه های تند و خشونت باری
نوشته شده است با نگاه کردن به دیدگاه ها در چندین تارنمای خبری
رژیم اسلامی و بررسی آن ها خواهید دید که دیدگاه ها یا تکراری هستند
یا کپی ناشیانه ای از روی یکدیگرند و این آدم را به شک می اندازد که نکند
این دیدگاه ها را یکی دو نفر و یا یک گروه نوشته باشند
که بسیار هم شاد و شنگول از این رخداد تروریستی بوده اند.
شک نباید کرد که ماموران رژيم ننگین اسلامی از
ترور شدن کریمیان شادمان هستد و این دیدگاه های گذاشته شده در
تارنماهای خبری نیز نشانگر شیوه ی رفتار و ساختار فکری آنان می باشد.

۱۰-۲-۲۵۷۶ پارسی

یکی،دوشاخه ی اردوغان را از پریز برق،بیرون بکشد

این اردوغان گمان کرده کیست که می خواهد برای دیگران تکلیف روشن بکند؟
به اردوغان چه که کردها در سوریه می خواهند برای خودشان کشوری داشته باشند یا نه؟
ایشان سر پیاز است یا ته پیاز؟
در خبرها خواندم که اردوغان،رییس جمهور کشور ترکیه، گفته است که کشورش
هرگز اجازه نخواهد داد که یک دولت خودگردان در شمال سوریه پایه ریزی شود
و با تقسیم شدن کشور سوریه مخالف است.
اردوغان چه خشمگین بشود یا نشود،دیر یا زود کردها خواهان برپایی کشوری
برای خودشان خواهند شد کما این که اکنون نیز کردهای سوریه ،خواهان برپایی
کشوری خودگردان اند،همان گونه که کردها در ایراک دارای سرزمینی خودگردان اند.
ولی کردهای ترکیه به شدت از سوی ارتش فاشیستی ترکیه،سرکوب میشوند
تا که مبادا کردهای ستمدیده ی ترکیه،خواهان جدایی و ساخت یافتن سرزمینی
برای خودشان و یا خواهان پایان دادن به نابرابری ها شوند.

۱۰-۲-۲۵۷۶ پارسی

رای دادن به رژیم ننگین اسلامی،رای دادن به تروریسم اسلامی است

رای دادن به رژیم ننگین اسلامی،رای دادن به تروریسم اسلامی است
بایکوت گسترده و سراسری انتخابات قلابی رژيم ننگین اسلامی
نه بزرگی خواهد بود به تروریسم اسلامی و کاری بس بزرگ خواهد بود
چرا که راه رسیدن به آزادی را برایمان هموارتر خواهد کرد.

۸-۲-۲۵۷۶ پارسی

با بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات رژیم ننگین اسلامی،آزادی ایران اشغالی را فریاد بزنیم

با بایکوت سراسری و گسترده ی انتخابات رژیم ننگین اسلامی
و با آفریدن سکوت و خلوتی سنگین در روز برگزاری انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی
آزادی ایران اشغالی را فریاد بزنیم.
ایران اشغالی باید از چنگال مافیای اسلام رهایی یابد.

۸-۲-۲۵۷۶ پارسی