من با کسی شوخی ندارم،با هیچ کس

گزارش این فرد هنوز هم روی میزم است و در اندیشه این بودم
که هشداری را درباره ی این فرد به برخی از سازمان های امنیتی
کشورهای باختری بدهم تا این فرد را بپایند و مراقبش باشند.
داده های و دانسته هایی از این فرد به دست آورده ام که می تواند
بسیار ارزشمند باشد، فردی با یک پوشش گول زننده که کارش
جاسوسی و همکاری با رژیم ننگین اسلامی است
البته به اهتمال بسیار بالا(چون هنوز دانسته هایم کامل نشده اند).
البته در این جا از آوردن جزییات ماجرا پرهیز می کنم
چون نمی خواهم هیچ ردپا و نشانه ای از خودم برجای بگذارم
و از آن جایی که داده ها و دانسته های به دست آمده ی من
کامل نشده اند،بهتر می دانم که در این باره بیشتر از این، سخن نگویم.
این که این فرد به دنبال چه چیزی است از اهمیت بالایی برخوردار است
و یک گزارش این چنینی می تواند آن فرد را زیر ذره بین بگذارد.
این که او در چه زمینه هایی به جاسوسی می پردازد
و در چه زمینه ای با رژیم ننگین اسلامی همکاری می کند
به این یافته ی من ارزش و اهمیت بالایی می بخشد.
افزوده شدن یک نام سوم به یک چنین هشدار و گزارشی
می تواند دمای این گزارش را بسیار بالا ببرد و داغش بکند
شما گمان می کنید که این نام ،چه میتواند باشد؟
این یادداشت کوچک را نوشتم تا بگویم که من با کسی شوخی ندارم
با هیچ کس.

۱۰-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements