خمینی و اقتساد

دیروز داشتم در تارنمای پژواک ایران، نوشته ای را از کسی به نام
ایرج شکری می خواندم که درباره ی اقتساد و خمینی بود.
من این نوشته را نوشته ای خوب یافتم چون که برخی از زاویه های
پنهان این رژیم ننگین اسلامی را می گشاید،به شما پیشنهاد می کنم
برای خواندن نوشته ی ایشان، زمان بگذارید و هتمن بخوانیدش.
به یاد بسپارید که داشتن آگاهی و توان درک بالا است که
می تواند پیش زمینه ی بیداری باشد.

۱۰-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements