دیگر نشانی از آن نوشته های شورانگیز گمنامیان نیست

تابستان سال گذشته بود که خبر بازداشت شدن گمنامیان از سوی پلیس ایتالیا
نه تنها من، بلکه بسیاری از آزادی خواهان ایرانی را در شوک فروبرد
گویا رژیم ننگین اسلامی در پی یک دسیسه ی از پیش برنامه ریزی شده
از پلیس ایتالیا ،درخواست بازداشت ایشان را کرده بود
که با یکپارچگی و همکاری و پشتیبانی مخالفان رژیم ننگین اسلامی
چه در درون و چه در بیرون از مرزهای ایران اشغالی،این دسیسه کارساز نشد.
روز نخست شنیدن این خبر، باور بفرمایید نخوابیدم
هرکاری که از دستم برمی آمد انجام دادم
در تارنمای بالاترین برای آزادی گمنامیان سنگ تمام گذاشتم
نوشته های من در وبلاگم و لینک های فرستاده شده در
تارنمای بالاترین موجودند که می توانید آن ها را ببینید.
منی که در درون مرزهای ایران اشغالی و در زیر سایه ی سنگین
سرکوب و سانسور رژیم ننگین اسلامی زندگی می کنم
این که می شنیدم گمنامیان را دستگیر کرده اند و امکان بازگرداندنش
به چنگال رژیم ننگین اسلامی وجود دارد،خواب و آرامش را از من
گرفته بود،من ترسویی که در زمان مرگ ستار بهشتی جرات نوشتن یک
نوشته ی کوچک و یا فرستادن یک پوستر را در یک وبلاگ نداشتم
با نوشته ها و روشنگری های کسانی چون گمنامیان و ستار بهشتی
جرات یافته بودم که این وبلاگ را بسازم و در آن به مبارزه ای نفس گیر
با تروریسم اسلامی بپردازم،اکنون دیگر کاریکاتور از مقدسات ننگین اسلامی
می کشیدم و شده بودم خاری در چشمان رژیم ننگین اسلامی.
هنوز با این که وبلاگ گمنامیان به روزرسانی نمیشود
گهگاهی به امید به روزرسانی شدن وبلاگ گمنامیان گرامی
سری به آن میزنم،چه روز خوشی بود آن روز که خبر آزاد شدن
گمنامیان را از یکی از کاربران بالاترین شنیدم و دیدم که گمنامیان گرامی
زیر لینکی که درباره ی ایشان فرستاده بودم دیدگاه خودشان را گذاشته
و من را از نگرانی درآورده است.
دیگر نشانی از آن نوشته های شورانگیز گمنامیان نیست
کو آن وبلاگ هایی که با خواندن نوشته هایشان
امید خودم به آینده را از دست نمی دادم؟
اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به این داریم که
در کنار هم باشیم و همدیگر را تنها نگذاریم.
رژیم ننگین اسلامی قرار است سینا دهقان را به دلیل
افشاگری اش درباره ی تروریسم اسلامی،سر به نیست بکند
و نیز می شنویم که همین بسیجی ها و سپاهی های تروریست به
دختری به نام افسانه بایزیدی در شکنجه گاه های اسلامی شان
تجاوز جنسی کرده اند.
این ها خبرهای بدی است که از ایران به گوش میرسد
سکوت ما در برابر این کنش های رژیم ننگین اسلامی
نه تنها مهر تاییدی است بر این پلیدکاری های رژیم ننگین اسلامی
بلکه نشانگر همراهی نامستقیم ما از سرکوبگران آزادی است.
زمانی که ستار بهشتی را زیر شکنجه برده بودند
انگار من در زیر شکنجه ی ماموران رژيم ننگین اسلامی بودم.
زمانی که به افسانه بایزیدی تجاوز جنسی میشود انگاری که
به من تجاوز جنسی شده است.
زمانی که تروریسم اسلامی، فرمان مرگ سینا دهقان را می دهد
انگار که فرمان مرگ و نیستی من را داده است.
زمانی که پاسداران اسلام ننگین به روی زنان و دختران اسید می پاشند
گویی که کل پیکر من را در اسید شسته اند.
من هیچگاه سکوت نخواهم کرد و از مبارزه پاپس نخواهم کشید
کوتاه آمدن در برابر اینان،ینی کمک کردن به ماندگاری هر چه بیشترشان.
از انسان های شناخته شده ای همچون گمنامیان خواهشمندم که
پا به میدان بگذارند و نگذارند این چراغی را که برافروخته ایم
کمسو و خاموش شود.
مبارزه ی من ،همچنان تا زدن آسیبی جدی به پیکره ی رژیم ننگین اسلامی
و سرنگونی کامل آن،دنباله خواهد داشت،اینی که من سکوت نمی کنم
برای این است که دیگر از سکوت خسته شده ام، نمیتوانم یک گوشه ای
بنشینم و بیننده ی تبهکاری های پاسداران رژیم ننگین اسلامی باشم.

۸-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements