دونالد ترامپ می تواند امید را در ما آزادی خواهان و آزادیبانان زنده بکند

یادم می آید که در همین وبلاگ،نامه ای به زبان پارسی به دونالد ترامپ نوشتم
و در آن نامه،یادآور شدم که روزگاری کوروش بزرگ،یهودیان را از بند بابل آزاد کرد
و برده داری را برانداخت،در آن نامه امیدواریم را این گونه نشان دادم که
ای کاش دونالد ترامپ نیز بتواند همچون کوروش بزرگ یک رهایی بخش باشد
و گام هایی بردارد که نامش در تاریخ در کنار سایر تاریخ سازان جهان جای بگیرد.
منی که در درون مرزهای ایران اشغالی، زندانی هستم و دارم زیر سایه ی
سنگین تروریسم اسلامی روزگار سختی را سپری می کنم تنها چشم امیدم
این است که فردی چون دونالد ترامپ بتواند با تسمیم های خودش
در جهت نابودی تروریسم اسلامی گام بردارد.
من یک خداناباور ایرانی هستم که به اجبار باید در درون این مرزها
زندگی بکنم بی آن که بتوانم آزادانه این برچسب های اسلامی را
از شناسنامه و زندگی ام بزدایم.
در هالی که اگر در کشوری چون آمریکا بودم،می توانستم در آزادی کامل
زندگی بکنم و بی هیچ ترسی، خداناباور بودن خودم را آشکار بکنم.
این که اسلامگرایان در ایران بتوانند باورهای خود را هر زمان که خواستند
آشکار بکنند و با سخن پراکنی های خودشان، همه جا را زهرآگین بکنند
و اجازه ی نفس کشیدن را به دگراندیشان ندهند،همین من را به شدت
به خشم می آورد.
دونالد ترامپ به مناسبت فرارسیدن جشن نوروز
پیامی فرستاده و از کوروش بزرگ یادی کرده و در پایان پیغامش
خواهان پیشرفت و آزادی و روزهایی خوش برای ایرانیان شده است.
این که کسانی پیدا شده اند و این پیام دونالد ترامپ را بی اهمیت
دانسته اند ، از ارزش پیام فرستاده شده ی دونالد ترامپ
چیزی کم نمی کند.
من که دونالد ترامپ را در زمان کنونی ، برجسته ترین آدمی
می دانم که می تواند با تسمیم های بزرگ و پیش بینی ناشدنی اش
دگرگونی های بزرگی را پدید بیاورد و خیلی ها را شگفت زده بکند.
شاید یک کسی بگوید نامه ای که من به دونالد ترامپ نوشته ام
هیچ ارزش و اهمیتی ندارد ولی من گمان نمی کنم که این گونه باشد
چون دونالد ترامپ، مشاوران و همکارانی دارد که او را از
رخدادهای پیرامونی آگاه می کنند،تسمیم هایی که دونالد ترامپ می گیرد
نسنجیده و یهویی نیستند بلکه روی آن ها زمان و فکر زیادی هزینه میشود.
امید و آرزوی من، این نیست که دونالد ترامپ، مانند کوروش بزرگ رفتار بکند
و ما آزادی خواهان را از چنگال رژيم ننگین اسلامی برهاند
بلکه ایشان می تواند با تسمیم ها و کارهای خود،امید را در
ما آزادی خواهان و آزادیبانان زنده بکند.
پیامی که من در پایان این نوشته می توانم بگویم
این است که: ما به کمک نیاز داریم.

۵-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements