جشن نوروز و فرارسیدن سال نو بر همه ی شما بهاردوستان فرخنده و خجسته باد

امروز سوم فروردین ماه است و هنوز تا سیزدهم فروردین ماه
ده روز مانده ولی نمی دانم چرا دلم گرفته است؟
نوروز با دید و بازدیدهایش است که زیباست و شوربختانه که
هر ساله دید و بازدیدهای نوروزی خیلی زود و فشرده انجام میشوند
گویی که یک کسی دنبالشان کرده است.
به هنگام رفتن به مهمانی در سال نو ، چند دقیقه ای بنشینید
اندکی بگویید و بخندید هتا اگر سخنی برای گفتن ندارید
بکوشید چیزی برای گفتن و شنیدن پیدا بکنید از چه می گریزید؟
این روزهای نخستین سال نیز به پایان خواهد رسید
نگذارید این روزهای خوش به این آسانی از چنگتان در بروند.
دید و بازدیدها که زود به پایان می رسند هوای دلتنگی و سکوت
خانه ها را دربر می گیرد.
هنوز برای گفتن شادباش به مناسبت سال نو دیر نشده است
و تا سیزدهم فروردین ماه، زمان داریم تا بارها و بارها
سال نو را به هم شادباش بگوییم.
جشن نوروز و فرارسیدن سال نو بر همه ی شما بهار دوستان
فرخنده و خجسته باد.

۳-۱-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements