یک خداناباور هندی از سوی اسلامگرایان ، تهدید به مرگ شده است

گویا یک گروه چهارنفره و اسلامگرا در هند، یک فرد هندی با نام
اچ فاروک را به دلیل نوشته های خداناباورانه اش،تهدید به مرگ کرده اند.
تهدید شدن این فرد هندی به مرگ از سوی این اسلامگرایان به این دلیل
بوده است که در برگه ی فیس بوکی اش سخنان خداناباورانه و یا
سخنان انتقادی نسبت به اسلام نوشته بود.
هر کسی که کوچکترین انتقادی به دین اسلام می کند
و مقدسات ننگین اسلامی را به چالش می کشد باید این را بداند
که امکان و اهتمال بسیار زیادی وجود دارد که پیامد این کارش، مرگ باشد
چون تروریسم اسلامی آماده است برای جلوگیری از ترک برداشتن
دیواره های بلند دین اسلام ، دست به هر کاری بزند.

خبر تهدید شدن این فرد از سوی اسلامگرایان را در تارنمای پاملا گلر دیدم.
pamelageller.com
که خود پاملا گلر نیز در نوشته اش استناد به تارنمای
ایندیا تایمز و جهاد واچ کرده بود.
indiatimes
+
jihadwatch.org

۳۰-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements