بلاک شدن دسترسی به تارنمای جهاد واچ از سوی برخی شرکت های خدمات دهنده ی اینترنتی در اروپا

تارنمای جهاد واچ را اگر یک نگاه کلی بیندازید خواهید دید که تارنمایی است
برای پایش و پوشش خبری خشونت های انجام شده از سوی تروریسم اسلامی
البته این تارنما برای پشتیبانی از تروریسم اسلامی ساخته نشده بلکه
در جهت هرچه بهتر نشان دادن چهره ی خشونت بار اسلام ، ساخته شده است.
امروز نوشته ای در این تارنما انتشار یافت که گزارشی بود درباره ی
بلاک شدن دسترسی به این تارنما از سوی برخی شرکت های خدمات دهنده ی
اینترنتی در کشور انگلستان و برخی کشورهای اروپایی دیگر.
در این گزارش همچنین آمده است که کاربران به جای دسترسی به
تارنمای جهاد واچ با پیغام هایی همچون:
این تارنما در دسترس نیست.
دوباره تلاش بکنید.

و یا با پیغام هایی همانند این ها روبرو میشوند.
پیشنهاد شده است که برای دسترسی بدون دردسر به این تارنما
از وی پی ان استفاده شود مانند ایر وی پی ان
airvpn.org
یا از تارنمای زیر کمک گرفته شود.
use.opendns.com

بهتر است برای دست یافتن به آگاهی بیشتر درباره ی تارنمای جهاد واچ
به خود این تارنما سری بزنید که نشانی اش را در این جا می نویسم:
jihadwatch.org

۳۰-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements