دلیل تجربه های مشترک آرفان

آیا می دانید که دلیل تجربه های مشترک در میان آرفان چیست؟
افزایش دوپامین در مغز انسان ها ،نتیجه های یکسانی را به دست می دهد
درست مانند تجربه ای که انسان میتواند در زمان کما به دست بیاورد
و یا در زمان نزدیک به مرگ که به دلیل کمبود اکسیژن در مغز ،انسان دچار
پندارهایی میشود که آن را تجربه ی نزدیک به مرگ می نامند که این
تجربه ها و پندارها، کمابیش یکسان و همانند هم هستند.
اکنون اگر پزشکی بیاید و دارویی به این آرف ها تجویز بکند
و کاری بکند که اندازه ی دوپامین در مغز آرفان به اندازه ی
نرمال نزدیک شود آیا آن هنگام نیز همین آرف ها خواهند توانست
از تجربه های ارفانی خودشان سخن بگویند و باز هم
پنداربافی های خودشان را داشته باشند؟

بن مایه:
در این نوشته از ویدیوهایی کمک گرفته شده است که در تارنمای
یوتیوب با نام من زیوس هستم،انتشار یافته اند.

۲۷-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements