یک زمانی،همین انگلیس ها جلوی پخش برنامه های روشنگرانه ی فرود فولادوند را گرفتند،چرا؟

به راستی که برنامه های فرود فولادوند بسیار روشنگرانه بود
و چه شوربختانه که چنین انسانی، زود از دست رفت
و نماند تا بیش از این ، هستی رژيم ننگین اسلامی را به چالش بکشد.
تا پیش از اشاره ی استاد فرود فولادوند،من تنها یکی-دوبار
نام گوادالوپ را دیده یا شنیده بودم و از ماجرا ناآگاه بودم
این که نشستی در گوادالوپ برگزار و در آن تسمیم
بر این میشود که رژیم ننگین اسلامی بر سر کار بیاید
ریشه ی همه ی بدبختی های موجود است.
اگر چنین تسمیمی گرفته نمیشد اکنون نیز بیننده ی
این همه آشوب و ترور در خاورمیانه نمی بودیم.
فرود فولادوند اشاره به این می کند که خمینی هیچ ترسی
از آمریکا نداشته چون از سوی خود آن ها همراهی
میشده است،البته پس از گذشت چندین سال از زمان گفته شدن
این سخنان، درستی گفته ی ایشان تایید شده می باشد.
درست همین چند ماه پیش بود که اسنادی در رسانه ها انتشار یافت
که در روی کار آمدن رژیم ننگین اسلامی و دولت خمینی
سازمان سیا و آمریکایی ها ،دخالت های گسترده ای داشته اند
که اگر ذهنم درست یاری ام بکند هتا خامنه ای ،همان زمان
از این افشاگری خشمگین شد و در یک سخنرانی
نسبت به آن، واکنش تندی از خودش نشان داد.
اشاره ی فرود فولادوند به این نکته، بسیار برایم جالب بود
که خود نوری زاده در یکی از نوشته هایش
خمینی را رهبر خودش می خواند و در نکوهش رژيم پهلوی
سخن می گوید و هتا در نوشته ی خودش از خمینی با نام
رهبر بزرگوار من، و نسبت به انتقال خمینی از شهر خودش
با آه و ناله یاد می کند گویی که آن زمان، همه ی جبنبدگان
در اندوه رفتن خمینی بودند.
به راستی که این ها مردم را فریب دادند و زمینه ساز
برپایی رژیم ننگین اسلامی شدند و خمینی ننگین را
بر سر کار آوردند.
یک زمانی همین انگلیس ها ،جلوی پخش برنامه های افشاگرانه ی
فرودفولادوند را گرفتند ،چرا؟
چون ایشان داشت بی پرده و به روشنی سخنانش را می گفت
و نمیتوانست خودش و یا دیگران را بفریبد.
البته آن زمان ،سدای فرودفولادوند خاموش نشد ولی سرانجام
دشت های پشت پرده و اهریمنان ، دست در دست هم گذاشتند
تا این که استاد را به دام انداختند.
گمان نکنم تا سالیان سال ،کسی همچون فرود فولادوند
پیدا شود که بیاید و بی باکانه به نبرد با رژیم ننگین اسلامی بپردازد.
من خودم، زمانی با برنامه ها و اندیشه های فرود فولادوند
آشنا شدم که دیگر استاد فرود فولادوند از سوی بدخواهان
و بداندیشان،به شکارگاه کشیده شده بود.
نکته ی دیگری که تا یادم نرفته بگویم این است که
نوری زاده در نوشته اش که در ستایش خمینی است
او را آقا می نامد و کم مانده که کارش به گریه و زاری نیز برسد
که برای من یکی ،چنین کارهایی بسیار چندش آور است.
با این که سال ها از پخش برنامه های تلویزیونی استاد فرود فولادوند می گذرد
ولی دیدن دوباره ی برنامه هایش،برایم تازگی دارد،شمار اندکی از ویدیوی
برنامه های روشنگرانه ی فرود فولادوند در یوتیوب وجود دارد که
پیشنهاد می کنم تا دیر نشده است آن ها را دانلود کنید و یا آنلاین
ببینید،کافی است تا به آمار بینندگان این ویدیوها در تارنمای یوتیوب،نگاه بکنید
آن هنگام خواهید دانست که چرا هنوز،ایران در اشغال مافیای اسلام است.

۱۹-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements