داده شدن یا داده نشدن جایزه ی اسکار به فیلم فروشنده، هیچ اهمیتی برایم ندارد

همین پریروز بود که نوشته ای از خسرو فروهر را در وبلاگش دیدم که
در آن نسبت به داده شدن جایزه ی اسکار به فیلم فروشنده
که ساخته ی اسغر فرهادی می باشد، واکنش تندی نشان داده بود.
رفتم به تارنمای بالاترین تا لینک نوشته ی ایشان را همرسانی بکنم
ولی دیدم که بالاترین اجازه ی فرستادن لینک از این تارنما را نمی دهد
که گویا نشانی این تارنما در لیست سیاه بالاترین می باشد.
من شیوه ی نوشتاری خسرو فروهر را در این زمینه نمی پسندم
ولی خب ایشان به نکته ی باریکی در نوشته ی خودشان اشاره کرده بودند
که دوست داشتم آن را در بالاترین همرسانی بکنم.
برای من که داده شدن و داده نشدن جایزه ی اسکار به فیلم فروشنده
هیچ اهمیتی ندارد،این که بیاییم روی فیلم فروشنده مانور بدهیم
تلف کردن زمان است.
من تاکنون هیچ یک از فیلم های اسغر فرهادی را ندیده ام
و تمایلی هم به دیدن فیلم های ایشان ندارم،سینمای ایران
را نیز دنبال نمی کنم چون هیچ هنرمند آزادی را در آن سراغ ندارم
من هیچ اهمیتی به هنرمندی که تنها به دنبال دیده شدن،
پول پارو کردن و یا رفتن به تیتر یک خبرها باشد نمیدهم
و نه کارهایش را دنبال می کنم.
و می بینیم که فرهادی از زیرپاگذاشته شدن آزادی در رژیم ننگین اسلامی
چشم می پوشد و با پیام های خودش،خواسته یا ناخواسته
آب در آسیاب رژیم ننگین اسلامی می ریزد.
تنها نکته ی شادی بخش ماجرای اسکار امسال این بود که
وزیر امور خارجه ی آمریکا، توییت تبریک خودش را نسبت به
بردن جایزه ی اسکار از سوی فیلم فروشنده را پس از گذشت اندک زمانی
باز پس گرفت و آن را پاک کرد.

۱۱-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements