ادامه ی بی خبری از وبلاگ نویس ایرانی،مهدی میر آخورلو

هنوز که هنوز است، گاه گاهی به وبلاگ مهدی میر آخورلو سر میزنم
به امید این که دوباره بنویسد،هتا چند ماه پیش در بالاترین، لینکی گذاشته بودم
درباره ی او که اگر کسی چیزی درباره اش میداند،آن را به آگاهی دیگران برساند
نمی دانم شاید او را ترسانده اند تا دیگر در وبلاگش ننویسد،شاید خودش خواسته
است تا دیگر به افشاگری درباره ی اسلام نپردازد،این که او در واپسین نوشته هایش
اشاره به این کرده که باز هم تیر آنان(دشمنان) به هدف نخورده و به سنگ خورده است
من را در آن روزها نگران ساخته بود و هتا اگر اشتباه نکنم به گفته ی خود او
برگه ی فیس بوکی اش را نیز هک کرده بودند.
در تارنمای بالاترین یکی از کاربران می گفت که همیشه لینک های مهدی میر آخورلو
را دنبال می کرده و هتا چندین بار نیز از دوستانش پیگیر او شده که آن ها
نیز بی خبر بوده اند.
نگرانی من از این است که فرستادگان رژیم ننگین اسلامی و یا
وفاداران به مافیای اسلام،ایشان را سر به نیست کرده و یا
آسیبی به او رسانده باشند و یا شاید ایشان، خانواده و یا دوستی
در ایران داشته که رژیم ننگین اسلامی آن ها را گروگان گرفته
و یا زیر فشار گذاشته بوده است.
شاید رژیم ننگین اسلامی ایشان را خفه کرده است و شاید هم
خود ایشان تسمیم گرفته اند که از این پس لب فرو ببندند ولی
من دوست دارم که سکوت مرگباری را که بر ایران زمین سایه افکنده است
شکسته شود ،این سکوت هتمن باید شکسته شود و این، نیازمند همیاری
و همکاری همگی ما آزادی خواهان و آزادیبانان است.

از یاد نمی برم آن روزهایی را که در اوج اندوه و ناامیدی و افسردگی
از ایران اسلام زده به وبلاگ های روشنگرانه پناه می بردم تا آرامشم
را بازیابم که یکی از آن وبلاگ ها همین وبلاگ مهدی میر آخورلو بود
امکان نداشت روزهای مقدس اسلامی موجود در تقویم رژيم ننگین اسلامی
فرا برسد و من در آن روز ،سری به وبلاگ ایشان نزنم، وبلاگ ایشان
یکی از روزنه های امیدی بود که به من ناامید از زندگی، امید می داد.

نشانی وبلاگ مهدی میر آخورلو که دیگر به روز نمی شود:
mahdimirakhorloo.wordpress.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements