این ها به کمک یاوه ها و مزخرفات دینی و مقدساتشان ،هتا یک هواپیمای کاغذی هم نمی توانند بسازند

سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی هتا از
هواپیماهای تجاری برای پیشبرد هدف های تروریستی اش استفاده می کند
آن چنان که مهمات و جنگ افزار ،در دسترس گروه های تروریستی می گذارد
از گروه های تروریستی که از سوی سپاه تروریستی پاسداران پشتیبانی می شوند
می توان هزب الله لبنان،برخی گروه های پلستینی و یمنی را نام برد
و هتا چندی است که این سازمان برای خودش نیروهای دست نشانده ای
را در کشور ایراک فراهم آورده است.
پشتیبانی مالی و جنگی رژيم ننگین اسلامی از رژیم دیکتاتوری بشار اسد
را هم باید به این لیست افزود.
رژیم ننگین اسلامی برای پیشبرد تروریسم اسلامی در جهان هتا از یک
یک تکه سنگ نیز می تواند استفاده ی بهینه بکند و خودش را برای رساندن
به هدف های تروریستی اش آماده کند،این که کشورهای باختری
هواپیما به رژيم ننگین اسلامی بفروشند ، من این رخداد را کاری
نادرست و نابخردانه می دانم.
پاسداران این رژيم مذهبی و تروریستی ، اگر هزاران سال هم تلاششان را
بکنند و زور بزنند باز هم امکان ندارد که به کمک مزخرفات و یاوه های
دینی و مقدساتشان بتوانند هتا یک هواپیمای کاغذی بسازند و آن را به هوا بفرستند
چه برسد به این که بخواهند یک هواپیمای راستین بسازند.
ساختن و دادن هواپیما و هر افزاری که در آن دانش نوین و فناوری های
درجه ی بالا به کار رفته به دست رژیم ننگین اسلامی،نه تنها کاری
نادرست بلکه کاری ابلهانه می باشد که دودش سپس تر ها به چشمان
همین کشورهای باختری خواهد رفت.

۳۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements