کاریکاتور،اوباما و رژیم ملایان

52142

اوباما میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را به
رژیم اسلامی داد،آن هم به رژيمی که بزرگترین پشتیبان
تروریسم اسلامی است.
به راستی که چه زیبا، دونالد ترامپ در این باره گفته است:
رژيم اسلامی در آستانه ی فروپاشی و مرگ بود که دولت اوباما
با دادن چندین میلیارد دلار به رژیم اسلامی،آن ها را نجات داد.
+
کاریکاتوریست آمریکایی،بوش فاوستین ، کاریکاتوری در این باره
کشیده و آن را در وبلاگش انتشار داده است.
در این کاریکاتور،می توانید قیافه ی درهم فرو رفته ی اوباما
را ببینید، گویی که در اندوه بی پول ماندن و جان کندن رژيم ملایان است.
و از سویی دیگر ملایی را می بینید که دارد آه و ناله و فریاد می کند.
در این کاریکاتور، اشاره ای شده است به این که
اوباما نزدیک به سی و سه میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی
را گرفته و به تروریست ها(رژيم ملایان) داده است.
همچنین بوش فاوستین در ستایش دونالد ترامپ نیز کاریکاتورهایی
کشیده و در وبلاگش انتشار داده است که می توانید آن ها را بخرید
و به این کاریکاتوریست،کمک مالی بکنید.
ناگفته نماند که بوش فاوستین در کاریکاتورهایش،برای این
دونالد ترامپ را ستوده است که او را تنها امید برای
زمین گیر کردن و ناتوان کردن تروریسم اسلامی می داند
تاکنون که دونالد ترامپ ، گام های خوبی در این زمینه برداشته است
و باید ببینیم که در آینده ، چه تسمیم های سرنوشت سازی را خواهد گرفت.

شما می توانید برای دیدن کارهای بیشتر از بوش فاوستین
به وبلاگش نگاهی بیندازید.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۲۲-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements