مردمی که به اوباش سالاران،رای می دهند

کژدم در بخش دیدگاه های وبلاگش به نکته ی بسیار خوبی اشاره کرده است
که نیاز دیدم آن را در وبلاگم ، رونویسی بکنم.

جمله ی زرین ژنرال پتریوس را فراموش نکنید که گفت:
دولت ایران،اوباش سالاری است.
و پرسش من(کژدم)، این است:
چگونه موجوداتی پیدا می شوند که می توانند نه تنها دولتی اوباش سالارانه
را بپذیرند؟بلکه به آن افتخار بکنند و به آن،رای نیز بدهند؟

نشانی وبلاگ کژدم:
kajdoum1.blogspot.com

۲۰-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements