ناقوس جنگ در آستانه ی نواخته شدن است

گویا شاهزاده ،فرزند دومین شاه پهلوی ، نامه ای به دونالد ترامپ نوشته
و به او درباره ی جنگ میان آمریکا و رژیم اسلامی ،هشدار داده
و او را به پشتیبانی از جنبش های سکولار دموکراتیک فراخوانده است.
می توانم بپرسم کدامین نیروهای سکولار؟
مگر ما در ایران چند نفر داریم که به راستی سکولار هستند و یا خواهان
روی کار آمدن دولتی سکولار در ایران هستند؟
بیشتر ساکنان ایران،مستقیم یا نامستقیم جیبشان به خزانه ی رژیم ننگین اسلامی
در پیوند است،مگر میشود که این ها بیایند و در جهت سرنگونی رژیمی که
پول تو جیبی شان را به آن ها می دهد،گام بردارند؟
شاهزاده دارند با پول های بادآورده و نیارسی شان(ارثی شان) در آمریکا
زندگی می کنند و نباید هم درک درستی از روزگار ما بیچارگان داشته باشند
آن جایی که ایشان زندگی می کنند نامش آمریکا است و نه ایران.
این که گفته شود با جنبش نرم و نافرمانی شهروندی می توان
رژيم ننگین اسلامی را به لبه ی پرتگاه فروپاشی کشاند
سخنی خام و خیال پردازانه است.
گیریم که مردم به نافرمانی شهروندی و جنبش های نرم و بدون خشونت
دست زدند،آیا پاسدارها و بسیجی ها در پاسخ به آنان،پاسخی نرم از خود
نشان خواهند داد؟
من که گمان نکنم پاسخشان چنین باشد،بلکه آنان پاسخ چنین کنش هایی
را این چنین خواهند داد که با خودروی پلیس،مخالفان را زیر خواهند گرفت
مخالفان را به زندان خواهند افکند و هتا به آنان تجاوز جنسی خواهند کرد
و آن اندازه مخالفان را شکنجه خواهند داد تا یا بمیرند و یا زجرکش شوند.
با زبان گفتگو نمیشود با یک ساختار سرکوبگر دینی، کنار آمد
تنها راه سرنگونی رژيم ننگین اسلامی،دخالت کشوری چون آمریکا است
تا زمانی که پادگان های سپاه تروریستی پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
زیر آتش بمب های آمریکایی قرار نگیرد و قایق های تندروی آن ها نیز زیر
آتش سنگین ناوچه ها و ناوهای آمریکایی نباشد،امید بستن به
فروپاشی رژیم ننگین اسلامی چیزی فراتر از یک رویا نخواهد بود.
تنها امید من سکولار ایرانی، این است که آمریکا با زیر فشار گذاشتن
رژيم ننگین اسلامی چه از دید اقتسادی و مالی و چه از دید سیاسی
بتواند کمر رژيم ننگین اسلامی را خم بکند و سپس با یک نبرد سنگین
و غافلگیر کننده بتواند این رژیم مذهبی را از پای بیندازد ولی نباید این
نکته را فراموش کرد که آمریکایی ها هیچگاه شتابزده کاری را انجام نمی دهند
برخی پیش بینی ها انگشت روی این نکته گذاشته اند که امکانش هست
کشوری چون اربستان پیش دستی بکند و وارد جنگ با رژیم اسلامی بشود
و از دیگر سو اگر چنین جنگی رخ بدهد،آمریکایی ها بی شک از اربستان
پشتیبانی خواهند کرد.
امکان این که کشور آمریکا،اسراییل،اربستان و برخی کشورهای اربی
در یک جبهه ی یگانه وارد نبرد با رژیم ننگین اسلامی بشوند،وجود دارد
اکنون بیش از هر زمان دیگری سدای ناقوس جنگ در آستانه ی نواخته شدن است
و رژیم ننگین اسلامی،لرزش ناشی از این ترس را دارد در مغز استخوان هایش
تجربه می کند،امیدوارم که آمریکایی ها درسی فراموش ناشدنی به این
رژيم ننگین اسلامی بدهند.

۱۹-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements