تزریق خاتمی به جریان انتخابات نمایشی و پروژه ی فریب بزرگ

از آن جایی که دونالد ترامپ بر سر کار آمده و رژیم ننگین اسلامی
نیز دچار تنگناهای شدید اقتسادی و سیاسی شده است
امکان این که رییس جمهور گماشته ی سال آینده از دسته ی
اهمدی نژادی ها و جلیلی ها باشد بسیار پایین است،نباید گمان کرد
چون آمریکایی ها در برخورد با رژیم ننگین اسلامی،شمشیر را
از رو بسته اند،سردستگان رژیم ننگین اسلامی خواهند کوشید
تا رییس جمهور آینده را از میان اسولگراها(اصولگراها) برگزینند.
من خودم شانس آخوند بنفش(روهانی) را برای جایگاه
ریاست جمهوری سال آینده ی رژیم،بسیار کم می دانم
چون دیگر نام بردن از آخوند بنفش و بازی در آوردن در
آستانه ی انتخابات فرمایشی،نمی تواند همان کارایی سال
نود و دو را داشته باشد،این که پس از انتخابات فرمایشی
رژيم ننگین اسلامی در سال هشتاد و هشت،از شمار
رای دهندگان کاسته شده است، برکسی پوشیده نیست.
من می خواهم یک اهتمال دیگر را به میدان بکشم و آن
این که رژيم ننگین اسلامی بخواهد دست روی واپسین
گزینه بگذارد که می توان هتا نام آن را فریب بزرگ نام نهاد.
رژیم ننگین اسلامی چاره ای نخواهد داشت به جز این که
مهره ی فراموش شده ای به نام خاتمی را بار دیگر
وارد زمین بکند،چون این تنهاترین ترفندی است که
رژیم ننگین اسلامی می تواند آن را به کار بگیرد تا با
آوردن این آخوند خندان و میدان دادن به او ،بتواند
هم مردم را بفریبد و هم بازار انتخابات فرمایشی را
داغ بکند و آمار رای دهندگان را بالا ببرد تا این را
به همگان القا بکند که همه ی مردم ایران،پشت
این رژیم ننگین اسلامی ایستاده اند.
پیشنهاد من به آزادی خواهان و براندازان این است
که بیرون گود بنشینند و چون امکان پدید آمدن موج نیز وجود دارد
آن هنگام است که می توانند وارد گود بشوند
و موج سواری بکنند.
اهتمال این که پروژه ی فریب بزرگ باز هم به
دست همین سبزاللهی ها انجام بگیرد هست
چون تنها گزینه ی موجود برای نجات کوتاه مدت
رژیم ننگین اسلامی از فروپاشی ، یک همچنین گزینه ای است.
در این تندباد رخدادها، من آزادیبان و سایر آزادیبانان
یک بیننده ایم و هرگز فریب چنین کسانی را نخواهیم خورد
ما بیرون گود نشسته ایم تا در یک زمان مناسب
زخم کاری را بر پیکره ی رژیم ننگین اسلامی وارد بکنیم.

نکته:
با سپاس فراوان از دوست ناشناسی که
پیشنهاد نوشتن این نوشته را دادند.

۱۴-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements