ادامه ی بی خبری از وبلاگ نویس ایرانی،مهدی میر آخورلو

هنوز که هنوز است، گاه گاهی به وبلاگ مهدی میر آخورلو سر میزنم
به امید این که دوباره بنویسد،هتا چند ماه پیش در بالاترین، لینکی گذاشته بودم
درباره ی او که اگر کسی چیزی درباره اش میداند،آن را به آگاهی دیگران برساند
نمی دانم شاید او را ترسانده اند تا دیگر در وبلاگش ننویسد،شاید خودش خواسته
است تا دیگر به افشاگری درباره ی اسلام نپردازد،این که او در واپسین نوشته هایش
اشاره به این کرده که باز هم تیر آنان(دشمنان) به هدف نخورده و به سنگ خورده است
من را در آن روزها نگران ساخته بود و هتا اگر اشتباه نکنم به گفته ی خود او
برگه ی فیس بوکی اش را نیز هک کرده بودند.
در تارنمای بالاترین یکی از کاربران می گفت که همیشه لینک های مهدی میر آخورلو
را دنبال می کرده و هتا چندین بار نیز از دوستانش پیگیر او شده که آن ها
نیز بی خبر بوده اند.
نگرانی من از این است که فرستادگان رژیم ننگین اسلامی و یا
وفاداران به مافیای اسلام،ایشان را سر به نیست کرده و یا
آسیبی به او رسانده باشند و یا شاید ایشان، خانواده و یا دوستی
در ایران داشته که رژیم ننگین اسلامی آن ها را گروگان گرفته
و یا زیر فشار گذاشته بوده است.
شاید رژیم ننگین اسلامی ایشان را خفه کرده است و شاید هم
خود ایشان تسمیم گرفته اند که از این پس لب فرو ببندند ولی
من دوست دارم که سکوت مرگباری را که بر ایران زمین سایه افکنده است
شکسته شود ،این سکوت هتمن باید شکسته شود و این، نیازمند همیاری
و همکاری همگی ما آزادی خواهان و آزادیبانان است.

از یاد نمی برم آن روزهایی را که در اوج اندوه و ناامیدی و افسردگی
از ایران اسلام زده به وبلاگ های روشنگرانه پناه می بردم تا آرامشم
را بازیابم که یکی از آن وبلاگ ها همین وبلاگ مهدی میر آخورلو بود
امکان نداشت روزهای مقدس اسلامی موجود در تقویم رژيم ننگین اسلامی
فرا برسد و من در آن روز ،سری به وبلاگ ایشان نزنم، وبلاگ ایشان
یکی از روزنه های امیدی بود که به من ناامید از زندگی، امید می داد.

نشانی وبلاگ مهدی میر آخورلو که دیگر به روز نمی شود:
mahdimirakhorloo.wordpress.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements

آدمکش ها و چاقو کشان رژیم اسلامی با برچسب های سربازان امام زمان و هزب اللهی

رژیم اسلامی،آدمکشان و چاقو کشان خودش را با نام هایی
چون سربازان امام زمان و هزب اللهی به جان مردم
ایران انداخته است.
اینان می خواهند به هر بهایی که شده است،رژيم اسلامی
و این ساختار تمامیت خواهانه ی اسلامی را زنده و
سرپا نگهدارند و هتا دست به پراکنش و گسترش آن بزنند.
ولی فقیه ، خودش را مالک و دارنده ی جان،مال و ناموس مردم می داند.
همان اختیاری که پیامبر اسلام آن را از آن خود می دانست
همین دیروز بود که به فرمان ولی فقیه به دختران ،زنان
و مردان ایرانی تجاوز کردند.

بن مایه:
برشی از نوشته های موجود در وبلاگ زیر
tohfeyegarmsar.wordpress.com

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

شاه دوم پهلوی و بوسه زدن او بر گور امام هشتم

2222

گور و گور پرستی و مرده پرستی در ایران آن چنان
ریشه دوانده بوده و است که هتا شاه پهلوی دوم
همان گونه که در فرتور بالا می بینید،دارد بر گور
امام هشتم شیاها(شیعه ها) بوسه می زند.

بن مایه:
فرتور بالا از گاهنامه ی خواندنی ها به تاریخ
مهرماه سال ۱۳۵۷ می باشد.
در تارنگار کژدم به این افته(مورد) اشاره شده بود
و فرتور بالایی را از آن جا کپی کرده ام.

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی

چه شد این گونه بی مقدار گشتیم؟

چه شد این گونه بی مقدار گشتیم؟
ولایت پیشه،نکبت بار گشتیم
تناب چوبه های دار گشتیم
اسیر شیخک خونخوار گشتیم

بن مایه:
برشی از سروده ی مهدی یاکوبی(یعقوبی)

۸-۱۲-۲۵۷۵ پارسی