رفسنجانی، دستور کشتن کسانی را داده بود که تفاوت درست و نادرست را به ما مردمان می آموختند

امروز با وبلاگ خسرو فروهر آشنا شدم و شماری از نوشته هایش را
خواندم ولی نتوانستم فایل های ویدیویی ایشان را تماشا بکنم.
باید بگویم که از برخی نوشته های وبلاگش خوشم آمد و خواهم
کوشید تا شماری از نوشته هایش را در وبلاگم انتشار بدهم
همین یادداشت زیر یکی از همان نمونه ها می باشد.

گویا ابراهیم نبوی، مرگ هاشمی رفسنجانی(رسمن جانی) را به مردم ایران
تسلیت گفته و او را سیاستمداری راستین و انسانی برشمرده بود که می خواست
تفاوت درست و نادرست را به مردم نشان دهد.
خسرو فروهر نیز در واکنش به این سخن ابراهیم نبوی، این چنین
در وبلاگ خودش نوشته است:
کمتر از کشندگان فریدون فرخزادها و کوروش آریا منش ها پدافند بکن
زیرا رفسنجانی، دستور کشتن کسانی را داده بود که تفاوت درست و نادرست
را به ما مردمان می آموختند.

نشانی وبلاگ خسرو فروهر
libertyofiran.com/farvahar

۸-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements