مرگ و نابودی رژیم ننگین اسلامی را خواستارم

سپاه تروریستی پاسداران انقلاب ننگین اسلامی با آن بودجه و آن همه
نیروی تروریستی که در اختیار دارد به دنبال این است تا یک وبلاگ نویسی
را که دارد روشنگری می کند را به دام بیندازد.
ینی یک وبلاگ روشنگر به اندازه ای برای ماندگاری این رژیم ننگین اسلامی
زیانبار است که می خواهند نویسنده ی یک وبلاگ کم بازدید را به چنگ بیاورند
و او را به یاری قانون های ننگین و اسلامی شان شکنجه بکنند.
تا کنون که نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و از این پس نیز نخواهند توانست
این که می بینند یک وبلاگ نویسی پیدا شده است که پیوسته و دنباله دار
به روشنگری می پردازد و به دنبال دگرگونی بنیادین می باشد
برایشان آزار دهنده است.
کوتاه آمدن در برابر تروریسم اسلامی ، ینی واگذار کردن میدان به اهریمن
این که یک وبلاگ نویس خداناباور و آزادیبانی پیدا شده که
پرچمدار است و نمی خواهد تا پرچم مبارزه با تروریسم اسلامی
بر زمین بیفتد، باید روزنه ی امیدی برای سایر مبارزان باشد.
و سخن پایانی این که، اگر این نفت و گاز بادآورده و دلارهای نفتی نبود
می خواهم ببینم که رژیم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
می خواستند چگونه جیره ی مزدوران خودشان را بپردازند؟
البته شاید پاسخ بسیار روشن و آن هم خرید و فروش مواد مخدر باشد
همچنان که رد پای این سازمان تروریستی به همراه گروه تروریستی
هزب الله لبنان، در خرید و فروش مواد مخدر و همکاری آن ها با
باندهای تبهکاری و مواد مخدری آمریکای لاتین،دیده می شود.

۷-۱۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements