ترس سپاه از پرواز پرنده ای ناشناس بر فراز شهر تهران

امروز در خبرها آمده بود که سپاه تروریستی پاسداران به سوی پرنده ای ناشناس
در آسمان شهر تهران، بارها شلیک کرده است.
هتا من تا آن جایی که می دانم این ها نتوانسته اند آن پرنده ی ناشناس
را شکار بکنند و بدجوری ترسیده اند.
دیدگاه یکی از خوانندگان تارنمای پیک ایران در این باره بسیار
زیبا است که آن را بازنویسی می کنم.

لابد بازهم یکی بادبادک هوا کرده یا یکی پهپاد (اسباب بازی)
فرستاده است بالا و سپاه شلوارش را از ترس خیس کرده است.
آخر ایراک و افغانستان و آذربایجان و ترکمنستان و کویت و بهرین
که هواپیما یا موشک به سوی تهران که نمیفرستند.
پس می ماند آمریکا و اسراییل که اگر بخواهند
بیایند ، این ها(رژیم اسلامی) به هیچ روی خبردار نمی شوند.

۲۸-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements