کتاب مقدس، بی شک کار دست انسان ها بوده است

زمانی که نویسندگان کتاب مقدس،کوشش نمودند تاریخ و سرچشمه ی
پیدایش زمین را بازسازی نمایند،تنها بن مایه ی آن ها،زنجیره ای از
نوشته های تاریخی بود که به تمدن سومری ها می رسید.
سومری ها نخستین آفرینندگان نوشتن(با دبیره ی میخی)
در چهار هزار سال پیش از زایش یا کمی پس از آن بوده اند.
به جای پژوهش،آن گونه که ما امروزه انجام می دهیم و می دانیم
که نوشتن در چهار هزار سال پیش از زایش پایه ریزی شد
آن گونه که پیداست، یهودیان نتیجه گرفته اند که انسان و زمین
در همان سال ها پیدایی یافته اند،چون تاریخ
ناگهان در زمان پیش از این نوشته ها ساکت می شد.
بابلی ها و یهودیان در زمان خودشان،تمدن های پیشرفته ای بودند
ولی نویسندگان کتاب مقدس،چند هزار سال پیش از دوره ی روشن اندیشی
می زیستند و برای ندانستن درباره ی زمین شناسی،دیرین شناسی
و زیست شناسی،گناهکار نیستند.
هتا دانمشندانی چون یوهان کپلر،کوپرنیک،گالیله و آیزاک نیوتون
نه تنها درباره ی تاریخ گذشته ی زمین،بلکه درباره ی بودن دایناسورها
که تا سال های آغازین سده ی ۱۸۰۰ درک و پیدا نشده بودند،چیزی نمی دانستند.
کتاب مقدس در دوره ی ناروشن اندیشی نوشته شده
و به دیگر سخن می توان گفت که بی شک کتاب مقدس
کار دست انسان ها بوده است.

بن مایه:
نسک جهان بیخدا
نوشته ی دیوید مایلز
رویه های شماره ی ۱۸۴ و ۱۸۵
برگردان از سوی بهمن یار

۱۵-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements