رژیم ننگین اسلامی،در اندیشه ی کشتن آرش سادقی است

بیش از هفتاد روز از آغاز ناخوری(اعتصاب غذای)آرش سادقی
که در زندان رژیم ننگین اسلامی،گرفتار شده است، می گذرد.
این که او در آستانه ی مرگ است،چیزی بسیار روشن است
هتا به راه انداختن توفان توییتری در تارنمای توییتر نیز نتوانست
رژیم ننگین اسلامی را واپس براند، این که رژیم ننگین اسلامی
نمی خواهد آرش سادقی را آزاد بکند،ینی به دنبال پاکسازی فیزیکی اوست
و مرگ را برای او می خواهد، زمانی که من سرنگونی خواه ، درباره ی
سرنگونی این رژیم ننگین اسلامی سخن می گویم،ینی نگران تکرار
چندین و چند باره ی چنین رخدادهایی چه در امروز و چه در آینده هستم
رژیم اسلامی می خواهد بگوید که ما برای دگراندیشان و آزادی خواهان
چیزی به جز مرگ نمی خواهیم، زمانی که چنین ساختاری خواستار
نیستی و مرگ آزادی است، آیا نباید در برابرش ایستاد و همچون خودش
با او رفتار کرد؟
کسانی که گمان می کنند،رژيم ننگین اسلامی با نافرمانی شهروندی
و جنگ نرم، توان شکست دادن و سرنگونی رژیم اسلامی را دارند
سخت در اشتباهند، این ها کسانی اند که از تاریخ درس نگرفته اند
و می خواهند چیزی را که بارها آزموده شده است را دوباره بیازمایند.
رژیم اسلامی می خواهد نه تنها آرش سادقی را بکشد
بلکه خواستار کشته شدن آزادی است.
این تنها آرش سادقی نیست که نیاز به فریادرس دارد
بلکه فردی دیگر نیز هست که در واکنش به اسیدپاشی های
سازمان یافته ی مافیای اسلامی(رژیم اسلامی) در شهر اسپهان
فریاد برآورد و اکنون او نیز مانند آرش سادقی در سیاهچال اسلامی
در بند است.
دیدن این که انسان های نازنینی همچون
آرش سادقی
گلرخ
و الی شریتی(علی شریعتی)
در زندان های رژيم ننگین اسلامی در بند هستند
و هتا دارند با مرگ ، دست و پنجه می کنند
سینه ی آزادیبان را به درد آورده است.
ما آزادی خواهان ، نخواهیم توانست به تنهایی کاری از پیش ببریم
با در کنار هم ایستادن است که همچون مشتی آهنین خواهیم شد
شک نکنید که آن هنگام، پیکر همه ی بسیجی ها،پاسدارها،هزب اللهی ها
آخوندها و همه ی وفاداران به تروریسم اسلامی،همچون سدای لرزان
سردار تروریست(سردار رادان) در سال هشتاد و هشت، به خود خواهد لرزید.

۱۴-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements