تنگه ی هرمز را این بار، دیگران خواهند بست

سپاه تروریستی پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
هر زمان که می خواست آمریکا و کشورهای باختری
را بترساند ، دست روی گزینه ای می گذاشت به نام
بستن تنگه ی هرمز ولی می بینیم که کشورهای اربی
پیرامون دریای پارس،این روزها دارند خودشان را آماده می کنند
تا نفت تولیدی خود را از راه های دیگری به دست خریداران برسانند
و از این پس نیز یاوه گویی ها و ترسانش های سپاه تروریستی پاسداران
انقلاب ننگین اسلامی درباره ی بستن تنگه ی هرمز،کارایی خودش را
از دست خواهد داد و سپاه تروریستی پاسداران باید از این پس
در اندیشه ی بازماندن تنگه ی هرمز باشد چرا که این بار
دیگران،تنگه ی هرمز را خواهند بست.
من پیش از این نیز پیش بینی کرده بودم که امکان این هست
که آمریکایی ها اگر با رژیم ننگین اسلامی وارد نبرد شوند
بخواهند که تنگه ی هرمز را ببندند و جلوی دسترسی رژيم ننگین اسلامی
را به آب های آزاد بگیرند،باید دید که در آینده، پیش بینی من
درست از آب در خواهد آمد یا نه، هر چند با این کاری که کشورهای
اربی می خواهند بکنند دیگر تهدیدهای رژیم ننگین اسلامی
درباره ی بستن این تنگه،چیزی بیش از یک یاوه گویی نخواهد بود.
چه شیرین است دیدن این که سردستگان رژیم ننگین اسلامی
در اوج درماندگی باشند،اگر تنگه ی هرمز را دیگران ببندند
شک نکنید که امام اسهالی(امام هشتم) و هتا امام زمان چاه نورد
نیز هیچ کاری از دستشان بر نخواهد آمد.
پگاه امروز ، دیدن یکی از دیدگاه های کژدم در وبلاگش در این زمینه
من را بر آن داشت تا در این باره ، نوشته ای را در وبلاگم انتشار بدهم
و نادرست نخواهد بود اگر بگویم که بخشی از این نوشته ،از دیدگاه
کژدم در وبلاگش اثر پذیرفته است.

۱۴-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements