کاریکاتور، گیتی نوردی های پیامبر اسلام

13

در کاریکاتور بالا که ساخته ی خودم می باشد
می توانید ببینید که پیامبر اسلام با شاخه های افیونی
می خواهد تا بار دیگر(دوباره)، به آسمان ها برود.
این کاریکاتور ، اشاره ای دارد به گیتی نوردی و آسمان نوردی های پیامبر اسلام
که اسلامگراها ، این افسانه را با نام به میراج(معراج) رفتن پیامبر اسلام ، می شناسند.

۱۲-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements