کاریکاتور،پیامبر اسلام به ماه می رود

13

در این کاریکاتور بالا که ساخته ی خودم می باشد
می توانید پیامبر اسلام را ببینید که با یک پرتابگر
به سوی ماه شلیک شده است.
در این کاریکاتور ، خواسته ام اشاره ای داشته باشم
به کیهان نوردی های پیامبر اسلام در نزدیک به ۱۴۰۰ سال پیش.

۱۱-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements