درخواست نابودی رژیم ننگین اسلامی از سوی ما به دونالد ترامپ در یک توفان توییتری

در لابه لای خبرها دیدم که ایرانیان در پشتیبانی از آرش سادقی
توفان توییتری به راه انداخته اند تا جایی که این کار ایرانیان
نام آرش سادقی را بیش از پیش، بر سر زبان ها انداخته است.
این کار آزادی خواهان ایرانی بسیار ستودنی است و من به همه ی
این کاربران ایرانی توییتر از همین وبلاگ،درود بی کران می فرستم.
تا زمانی که این رژیم ننگین اسلامی، سرپا است
آرش سادقی ها همچنان در سیاه چال های اسلامی در بند خواهند بود
و شکنجه گاه ها نیز پابرجا خواهند بود، باید برای برکندن ریشه ی رژیم اسلامی
کاری بکنیم،دیگر خسته شده ایم از دست این مافیای اسلام
تا به کی باید در برابر این همه ستمگری اسلامگرایان خاموش باشیم
اگر اندکی فهم و درک خودمان را به کار بگیریم، بی شک به این نتیجه
خواهیم رسید که رژیم ننگین اسلامی به این آسانی ها کنار نخواهد کشید
من خودم در وبلاگم بسیار پیش از این ها پیشنهاد نوشتن نامه ای
به دونالد ترامپ را کرده بودم تا از ایشان این درخواست را داشته باشیم
که در برابر رژیم ننگین اسلامی، رفتار نرم از خود نشان ندهد و
آن را در زیر فشارهای سنگین اقتسادی و بایکوت های گسترده بگذارد.
این تنها کشور آمریکا است که توان این را دارد که رژیم ننگین اسلامی
را در بازه ی زمانی بسیار کوتاهی از پای دربیاورد.
همین کاری را که ما کاربران ایرانی در پشتیبانی از آرش سادقی در
تارنمای توییتر انجام دادیم را می توانیم دوباره تکرار بکنیم
این بار می توانیم با به راه انداختن توفان توییتری
از دونالد ترامپ،درخواست از میان برداشتن رژیم ننگین اسلامی
را داشته باشیم،بیایید از دونالد ترامپ بخواهیم تا موشک های
آمریکایی را بر فراز پادگان های سازمان تروریستی سپاه پاسداران
انقلاب ننگین اسلامی، به پرواز دربیاورد و نگذارد رژیم ننگین اسلامی
به آب های آزاد دسترسی داشته باشد،آسمان ایران را پرواز قدغن بکند
و شاهرگ های نفتی و گازی رژیم اسلامی را در هم بکوبد.
ما ایرانیان آزادی خواه ، هتا می توانیم در این درخواستمان از دونالد ترامپ
به او و دولت آینده ی آمریکا گوشزد بکنیم که هزینه ی این نابودی رژیم اسلامی
را می توانیم در آینده به دولت آمریکا پرداخت بکنیم و می توانیم دژی باشیم
در برابر نفوذ روسیه و چین.

۱۱-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements