پرچم کشور اسراییل،بالاست

از آن جایی که پرچم کشور اسراییل بالاست و رژیم ننگین اسلامی
هم که چشم دیدن این کشور را ندارد،از شدت خشم مانند لبو
به رنگ سرخ درآمده است ، برای افزودن بر خشم و برافروختگی رژیم ننگین اسلامی
هم که شده است باید پشتیبانی خودم را از کشور اسراییل نشان بدهم
این که رژیم ننگین اسلامی،هستی کشور اسراییل را به رسمیت
می شناسد یا نه،هیچ اهمیتی برای من ندارد.
منی که خواهان سرنگونی رژیم ننگین اسلامی هستم
خود نشانگر آن است که هستی رژیم ننگین اسلامی را
به رسمیت نمی شناسم و خواهان نابودی آن هستم.
اسراییل،کشوری کوچک و بسیار نیرومند است که همچون
ستاره ای در آسمان تاریک خاورمیانه می درخشد.
اقتساد نیرومند اسراییل را اگر با اقتساد رژیم اسلامی
بخواهیم بسنجیم،خواهیم دید که اقتساد رژیم اسلامی
در برابر کشور اسراییل چیزی برای گفتن ندارد و نزدیک به هیچ است.
اگر من دو گزینه پیش روی خودم داشته باشم
یک-زندگی در زیر سایه ی رژیم ننگین اسلامی
دو-زندگی در کشور اسراییل

شک نکنید که من ، دست روی گزینه ی شماره ی دو خواهم گذاشت.
هتا خود وفاداران به این رژیم ننگین اسلامی ، خواهان
گریختن از ایران هستند و این نشان دهنده ی این است که
رژیم اسلامی، چنان بلایی بر سر مردم و کشور ایران
آورده است که هتا مزدوران رژیم ننگین اسلامی نیز
در آرزوی رفتن از ایرانند.

پرسشی که به میان می آید این است که آیا در سال های
آینده،کشور اسراییل پهناورتر از اکنون خواهد شد یا نه؟

در لابه لای دیدگاه های کژدم در وبلاگش،نکته ی جالبی دیدم
که برایتان بازنویسی می کنم:
یک بانوی یهودی در ۱۲۳ سال پیش،بنیان گذار هوش آزمایی
کودکان در کشور آلمان بود.
ساخت کشتزار در بیابان سینا و آباد کردن سرزمینی
بی آب و خشک از سوی یهودیان انجام گرفته ولی از سویی دیگر
می بینیم که همین دریاچه ی آذربایجان(دریاچه ی ارومیه)
از سوی همین ساکنان اسلامگرای ایران ،خشک شده است.

۴-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements