کاریکاتور،پیامبر اسلام به ماه می رود

13

در این کاریکاتور بالا که ساخته ی خودم می باشد
می توانید پیامبر اسلام را ببینید که با یک پرتابگر
به سوی ماه شلیک شده است.
در این کاریکاتور ، خواسته ام اشاره ای داشته باشم
به کیهان نوردی های پیامبر اسلام در نزدیک به ۱۴۰۰ سال پیش.

۱۱-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements

درخواست نابودی رژیم ننگین اسلامی از سوی ما به دونالد ترامپ در یک توفان توییتری

در لابه لای خبرها دیدم که ایرانیان در پشتیبانی از آرش سادقی
توفان توییتری به راه انداخته اند تا جایی که این کار ایرانیان
نام آرش سادقی را بیش از پیش، بر سر زبان ها انداخته است.
این کار آزادی خواهان ایرانی بسیار ستودنی است و من به همه ی
این کاربران ایرانی توییتر از همین وبلاگ،درود بی کران می فرستم.
تا زمانی که این رژیم ننگین اسلامی، سرپا است
آرش سادقی ها همچنان در سیاه چال های اسلامی در بند خواهند بود
و شکنجه گاه ها نیز پابرجا خواهند بود، باید برای برکندن ریشه ی رژیم اسلامی
کاری بکنیم،دیگر خسته شده ایم از دست این مافیای اسلام
تا به کی باید در برابر این همه ستمگری اسلامگرایان خاموش باشیم
اگر اندکی فهم و درک خودمان را به کار بگیریم، بی شک به این نتیجه
خواهیم رسید که رژیم ننگین اسلامی به این آسانی ها کنار نخواهد کشید
من خودم در وبلاگم بسیار پیش از این ها پیشنهاد نوشتن نامه ای
به دونالد ترامپ را کرده بودم تا از ایشان این درخواست را داشته باشیم
که در برابر رژیم ننگین اسلامی، رفتار نرم از خود نشان ندهد و
آن را در زیر فشارهای سنگین اقتسادی و بایکوت های گسترده بگذارد.
این تنها کشور آمریکا است که توان این را دارد که رژیم ننگین اسلامی
را در بازه ی زمانی بسیار کوتاهی از پای دربیاورد.
همین کاری را که ما کاربران ایرانی در پشتیبانی از آرش سادقی در
تارنمای توییتر انجام دادیم را می توانیم دوباره تکرار بکنیم
این بار می توانیم با به راه انداختن توفان توییتری
از دونالد ترامپ،درخواست از میان برداشتن رژیم ننگین اسلامی
را داشته باشیم،بیایید از دونالد ترامپ بخواهیم تا موشک های
آمریکایی را بر فراز پادگان های سازمان تروریستی سپاه پاسداران
انقلاب ننگین اسلامی، به پرواز دربیاورد و نگذارد رژیم ننگین اسلامی
به آب های آزاد دسترسی داشته باشد،آسمان ایران را پرواز قدغن بکند
و شاهرگ های نفتی و گازی رژیم اسلامی را در هم بکوبد.
ما ایرانیان آزادی خواه ، هتا می توانیم در این درخواستمان از دونالد ترامپ
به او و دولت آینده ی آمریکا گوشزد بکنیم که هزینه ی این نابودی رژیم اسلامی
را می توانیم در آینده به دولت آمریکا پرداخت بکنیم و می توانیم دژی باشیم
در برابر نفوذ روسیه و چین.

۱۱-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

در اسلام ننگین،هتا سنگسار زن با سنگسار مرد ،فرق دارد

از این که می دیدم سیامک مهر وبلاگ نویس، از چنگال رژیم ننگین اسلامی
گریخته است، بسیار شادمان بودم ولی چون ایشان چندی بود که سکوت
کرده و چیزی نمی نوشتند،همین من را آزار می داد.
از این که می بینم سیامک مهر(پور شجری)، بازگشته و با همه ی توان
دارد دوباره از اسلام ننگین می نویسد و آبروی نداشته ی مافیای اسلام
و تروریسم اسلامی را می برد،بسیار خشنود هستم.
داشتم واپسین نوشته ی ایشان را در یک تارنمای خبری
(ettelaat.net)
می خواندم که درباره ی اسلام و سربریدن در این دین بود.
ایشان در پانوشت این نوشته ی خود، اشاره به این دارد
که در اسلام ننگین و پلید،هتا سنگسار زن با سنگسار مرد ، فرق دارد.
ینی در اسلام پلید،زمانی که می خواهند زن را سنگسار بکنند
او را تا گردن در خاک دفن می کنند ولی مرد را تا کمر در خاک دفن می کنند
این نشانگر آن است که اسلام پلید و ننگین تا چه اندازه از زن بیزار است
و در سرکوب هر چه بیشتر او می کوشد، همین یک دستور سنگسار
کافی است تا یک انسان خردگرا،اسلام ننگین را به درون آشغال دانی بیندازد.
اسلام ننگین که بنیادنامه ی تروریستی اش(تازینامه-قرآن)
باشد،در جای جای این ننگ نامه ، فرمان سر به نیست کردن
و به نیستی کشاندن ناباوران(کافران) و دگراندیشان را داده است.
با این یاوه گویی ها ، نه تنها من ناباور، دگراندیش و خداناباور
ترس در دلم نفوذ نمی کند ، بلکه پرتوان تر و پر اراده تر از همیشه
در تلاش برای نابودی ویروس مرگبار اسلام خواهم بود.

۹-۱۰-۲۵۷۵ پارسی

پوستر،دل نگران آرش سادقی و گلرخ ایرانی هستم

2

من(آزادیبان)،دل نگران آرش سادقی و گلرخ ایرانی هستم
به ویژه که چندین روز است که آرش سادقی
دست به ناخوری(اعتصاب غذا) زده است و در آستانه ی مرگ می باشد.
رژیم ننگین اسلامی برای آرش سادقی ، نزدیک به نوزده سال
و برای همسرش،گلرخ ایرانی نیز نزدیک به شش سال زندان
در نگر گرفته است.
این روزها آزادی خواهان و آزادی دوستان زیادی
همچون آرش سادقی ها و گلرخ ایرانی ها در سیاه چال های
رژیم ننگین اسلامی در بند هستند که کمتر کسی به یاد آنان است.
ای اندک آزادی خواهان دل سوخته، بیایید این گرامیان را از یاد نبریم
همین ها هستند که هنوز نگذاشته اند تا رگه های آزادی خواهی در ایران
خشک شود.

نکته:
در پوستر بالا که آن را درست کرده ام،بر روی فرتور ریشه
که چهره ی آرش سادقی و گلرخ ایرانی در آن وجود دارد
نام
courtesy photo
نوشته شده است.

۹-۱۰-۲۵۷۵ پارسی