ای آزادی جویان و آزادیبانانی که در رویای رسیدن به آزادی به سر می برید

نزدیک به ده-یازده روز میشد که هیچ نوشته ای در وبلاگم
انتشار نداده بودم،چون برایم کاری پیش آمده و سنگینی کار
و کمبود زمان ، من را از نوشتن در وبلاگم،بازداشته بود.
هنوز هستم و دارم می نویسم و البته پس از این نیز مانند گذشته
خواهم نوشت،این فزای سنگین سرکوب و سانسور باید شکسته شود
و نخستین گام در شکستن این فزا،همین آزاد نویسی در وبلاگ است
با نوشتن و پراکندن اندیشه های نو و چالش برانگیز است که
میشود آشوب در اندیشه و ذهن دشمنان آزادی و سرکوبگران به راه انداخت.
ای آزادی جویان و آزادیبانانی که در رویای رسیدن به آزادی
به سر می برید، شما نیز زبان بگشایید و همه ی ناگفته های
خودتان را بیرون بریزید.
با خاموشی و لب فروبستن هیچ کاری از پیش نخواهید برد
ما در زمانه ای به سر می بریم که دغدغه ی بیشینه ی مردم
چیزهای پیش پا افتاده ای بیش نیستند و سایر کسانی هم که
ناهمرنگ با این اکثریت هستند، یا خاموش اند و یا بهتر می دانند
چیزی نگویند و زندگی خودشان را بکنند.
در این جو بسیار ناامید کننده و دلسرد کننده، نباید اجازه بدهیم
که فریاد آزادی خواهی خاموش شود،در این برش تاریخی نباید
ساکت نشست،چون سرکوبگران آزادی نیز به دنبال همین سکوت گسترده اند
زیرا پایستگی فرمانروایی شان را در همین سکوت مردم می بینند
پس برای مبارزه با این ساختار سرکوبگر باید هر جوری که شده است
سکوت را شکست، وبلاگ نویسی درست در زمانی که کسی
گرایش به وبلاگ نویسی ندارد، مانند شیپور به دست گرفتن
و دمیدن در آن است،به امید آن که ترک و شکافی در پیکره ی
دیوار بلند سکوت،پدید آید.

نکته:
فزا=فضا

۷-۹-۲۵۷۵ پارسی

کوتاه شدن دست رژیم ننگین اسلامی از دستیابی به هواپیماهای بویینگ

این که قرار شده است تا آمریکایی ها جلوی فروش هواپیماهای
بویینگ به رژیم ننگین اسلامی را بگیرند،رخدادی نیکو و شادی بخش است.
به راستی چرا باید هواپیما در اختیار رژیم اسلامی گذاشته شود
تا بتواند به کمک آن هواپیماها،آسانتر و زودتر به هدف های
تروریستی اش دست یابد؟
چنین ساختاری(رژیم اسلامی) هتا نباید یک تفنگ و یا گلوله ای
برای شلیک داشته باشد چه برسد به هواپیما،چون این ها می توانند
یک دوچرخه ی ساده را پوششی برای کنش های تروریستی خودشان بکنند
آن گونه که تروریست های اسلامگرا از زودپز، یک بسته ی انفجاری
درست و از آن در بمب گذاری ها استفاده می کردند و می کنند.
دوستداران تروریسم اسلامی به کمک یک زود پز
دست به چنین کنش هایی می زنند،بیانگارید که هواپیما
هم در دسترسشان باشد،آن هنگام دیگر جهان جای بسیار
ناامن تر و مهارناپذیرتری خواهد شد.
هر چه رژیم ننگین اسلامی،بیشتر در تنگنا،فشار و بایکوت باشد
به همان اندازه برای آسایش و آرامش زمینی ها بهتر خواهد بود.

۷-۹-۲۵۷۵ پارسی

گزینه های پیشنهادی دونالد ترامپ برای دولت آینده، امیدوار کننده است

گزینه های پیشنهادی دونالد ترامپ برای دولت آینده
بسیار امیدوار کننده است،چرا که بسیاری از گزینه های
پیشنهادی او دشمنی آشکاری با رژیم ننگین اسلامی
دارند، همه ی این ها نشان از آن دارد که دولت دونالد ترامپ
نسبت به رژيم ننگین اسلامی، برخورد سختگیرانه ای خواهند داشت
هتا اگر نگاهی به سخنان و دیدگاه های این گزینه های پیشنهادی
بیندازید خواهید دید که آنان خواستار برخورد جدی با گستاخی های
رژیم اسلامی اند و بر گفته های خودشان نیز پای فشاری دارند
و این روزنه ی امیدی است برای مخالفان رژیم ننگین اسلامی.
سی و هشت سال از برپایی این رژیم اسلامی می گذرد
و می بینیم که هنوز هم ، این رژیم در بایکوت شدید اقتسادی
قرار دارد،با برگزیده شدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری
آمریکا و هم چنین آشکار شدن گزینه های پیشنهادی او برای
دولت آینده ی آمریکا،امید می رود که رژيم ننگین اسلامی
بیش از پیش در زیر بار فشارها و تنگناها به آه و ناله بیفتد.
باید اندکی تا آمدن دولت دونالد ترامپ بر روی کار
شکیبا باشیم تا ببینیم که آن ها برای رویارویی با
رژیم اسلامی،چه اندیشه هایی در سر دارند.

۷-۹-۲۵۷۵ پارسی

بی فایده است آقای جیمز،همین جور تا پایین لاک پشت وجود دارد

پس از سخنرانی درباره ی کیهان شناسی و ساختار سامانه ی خورشیدی
خانم کوچک اندامی رو به ویلیام جیمز کرد و گفت که
دیدگاه او درباره ی گردش زمین به دور خورشید،نادرست است.
خانم کوچک اندام گفت: من نگره ی بهتری دارم.
جیمز مودبانه پرسید: آن نگره چیست ، خانم؟
آن خانم گفت:نگره ی من این است که ما در روی زمینی زندگی می کنیم
که در پشت یک لاک پشت غول پیکر قرار گرفته است.
جیمز پرسید: اگر نگره ی شما درست است پس این لاک پشت
روی چه چیزی قرار دارد؟
خانم پاسخ داد:آقای جیمز شما مرد بسیار باهوشی هستید
و این هم پرسش بسیار خوبی است ولی من هم برای
این پرسش شما،پاسخی دارم.
پاسخ این است که لاک پشت نخستین بر پشت دومی که
لاک پشت بزرگتری است،قرار دارد.
جیمز اندکی درنگ کرد و با پای فشاری پرسید:
پس دومین لاک پشت بر روی چه چیزی ایستاده است؟
خانم پیر و کوچک اندام ،شلوغ بازی درآورد
و پیروزمندانه پاسخ داد:
بی فایده است آقای جیمز!همین جور تا پایین
لاک پشت وجود دارد!

برگرفته از جی.ار.روس(۱۹۶۷)

بن مایه:
نسک بررسی زبان
به گردآورندگی جورج یول
ویرایش دوم
ترجمه از مهمود نور مهمدی
فرگرد دهم(فسل دهم)
رویه ی شماره ی ۱۵۵

۲۶-۸-۲۵۷۵ پارسی