کاریکاتور،اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید

131

در این کاریکاتور ، می توانید امام هسین را ببینید
که آفتابه ای در دستش دارد و می گوید:
اگر دین ندارید،لا اقل آزاده باشید.

۲۹-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements