شایان کاویانی: باید تکلیفمان را با این آیین تباهی روشن بکنیم

ساقی غصه،میان بست
قدح ، چرخ زنان شد
جام جان،لاله برافراشت
به پیمان سه راهی
می به کار آمد و کار از همه پیمان شکنان شد
پر ز می گشت دهان قدح از خون شقایق
تاک ایام به کام خونین دهنان شد
کسی ندیده است در این معرکه ی زهد،حقیقت
باده پیش آر که خون ریز زمان،راهزنان شد

خون ریز زمان کیه؟

تا گشودند در دولت میخانه،حریفان
آفتاب قدح از مشرق می،جرعه زنان شد
+
با درود فراوان بر بینندگان ارجمند و گرامی
امروز،اینترنشنال آریا و دوستداران برنامه ی
رمز آزادی در سراسر جهان.
+
من شایان کاویانی هستم،برنامه های رمز آزادی
از تلویزیون پارس،آزادی،به گوش و لهزه(لحظه)
پخش می شود که این برنامه نزدیک به یازده ماه است
که به پایه های بازگشت به هویت میهنی در تلویزیون آریا می پردازد.
+
چگونه می توان یک ملت و انسان را از سایرین بازشناخت؟
چگونه می توان یک آلمانی را از یک انگلیسی بازشناخت؟
چگونه می توانیم یک ایرانی،کرد،ارب،ترک و مالزیایی
را از هم بازشناسیم؟
به چه شیوه ای می توانیم بدانیم که یک انسان،کجایی است؟
رنگ پوستمان یکی است، گویشمان یکی است
برای نمونه،زمانی که ما به همدیگر می رسیم
می گوییم سلام و الیکم در هالی که خود ارب ها
خودشان سلام و الیکم نمی گویند.
بیشتر ما ایرانیان،هتا ناممان نیز ایرانی نیست.
یک نام تازی(اربی) مانند الی(علی) را در میان ایرانیان
سدا بزنید، ده تن سر بر میگردانند(اشاره به بینندگان برنامه)
ببینید که کدامتان نامی ایرانی دارد؟
من، پیش تر ، نامی تازی بر خودم داشتم،مهم نیست که
نامم چه بود،غلام الی بود و یا …… یا هر چه بود.
هتا ناخن من نیز غلام و نوکر الی نخواهد بود
آن ها(الی و هسین) چه بودند که غلامشان باشیم؟
ایرانیان خردباخته و نادانی بودند که در اسلام گرایی و
اسلام شناسی هتا از خود ارب ها نیز پیشی گرفتند
و نام خود و فرندانشان را غلام این و آن گذاشتند
غلام هسن و غلام هسین و…..
نام اربی،گویش اربی،آداب ما چیست؟
آش می پزیم،اهسان می دهیم برای امام هسینی
که آمده و در سرزمین گرگان ما،آدم کشته،فرزندانمان
را کشته است،اهسان و نذری می دهیم،برنج و خوراک می دهیم.
(اشاره به تاریخ تبری)
در هالی که فرزندان ما،فرزندان این آقا در افغانستان
دارند گدایی می کنند و هتا فرزندان ایرانیان چون پول
پرداخت هزینه های بیمارستان پدران و مادرانشان را ندارند
در دوبی دارند تن فروشی و روسپی گری می کنند.
+
آن هنگام ایرانیان خردباخته برای امام هسینی که ایرانی کشی
و کشتارها در ایران کرد و هتا برای امام الی که فرمان داد
تا نزدیک به ۷۵۰ تن در نیشابور را که از اسلام برگشته بودند
زنده زنده در آتش بسوزانند،گریه و زاری و سوگواری می کنند.
این دکترهای دوزاری اسلام گرا را ولشان کن،این ها یاوه می گویند.
برنامه ی ما این نتیجه را به دنبال داشته است که این ها
به این نتیجه می رسند و می گویند که همه ی نهج البلاغه از
الی نیست،مگر می شود که از یک چشمه،هم آب شیرین
و هم آب شور بیرون بیاید؟
مگر می شود که نهج البلاغه و نهج الفساهه و تازینامه
را دست چین کنیم و دل بخواهی آن جاهایش را
که خوشمان آمد تایید بکنیم و آن جاهایش را که بد بود
را تایید نکنیم؟
از این پس، سایر کتاب ها را کنار می گذاریم و می پردازیم
به خود همین قرآن.
در خود همین قرآن،واژه ی اجم را نشانتان می دهیم
که نزدیک به سه بار تکرار شده است،به گفته ی همین
فرد فرهیخته ی افغانستانی،این واژه ینی نفهم
در کتابی دینی که ما ایرانیان را نفهم شمرده است
باید به آن ارج بنهیم؟
آن هنگام این کتاب می شود مقدس؟
اگر این کتاب را پرتاب بکنیم،می شود توهین؟
(پرتاب کردم که کردم)
در این کتاب به من ایرانی
به منی که فرزند کوروش ،داریوش و زرتشت هستم
می گوید نفهم،این توهین نیست؟
تکلیف ما با این هکومتگران اسلامی باید روشن شود
(در این جا اشاره ای می شود به دو نفری که از اروپا
دونفری که از ایران و بینندگانی که از آمریکا دارند
برنامه را دنبال می کنند)
امروز زمان آن رسیده است که من قانع نیستم
به این که با رژیم اسلامی بجنگیم،اگر رژیم اسلامی همین
امروز از میان برود و یا خامنه ای بمیرد،هیچ دردی از شما
دوا نخواهد شد،باید تکلیفمان با این آیین تباهی(اسلام)
و ۱۴۰۰ ساله که فرزندانمان را به تباهی کشاند
به زنان و فرزندان و دخترانمان تجاوز کرد
روشن شود.
زمان مناسبی را که به دست بیاوریم باید تکلیفمان را
روشن بکنیم،ما برای یک بار باید بیدار شویم
نباید بگذاریم فرزندانمان زیر این بار خرافات
و چرندیات اسلامی بروند.
گردانندگان برنامه های سیاسی که می گویند اسلام خوب است
و این آخوندها بد هستند،شک نکنید که در همدستی مستقیم
با رژیم اسلامی و دشمن مستقیم ایران اند.
مگر می شود که در یک برنامه ی تلویزیونی، یک کسی مبارز
باشد . بیاید یک دکتر دوزاری را به برنامه فرابخواند تا این همه
دروغ و یاوه ببافد(در جهت توجیه اسلام،باورهای اسلامی و…)
+
این جای نهج البلاغه را می پذیرند و جای دیگرش را نمی پذیرند.
ببنیم می توانید به این شیوه با قرآن برخورد بکنید؟
+
در این تازینامه هست که برای باورمندان مسلمان و مرد
پسربچه هایی زیبا و بی مو در نگر گرفته شده است
و برای زنان، این چنین خبرهایی در تازینامه نیست.
در همین تازینامه،الله این پروانه را به مردان میدهد
که اگر گمان بر نافرمانی زن کردند بتوانند زنان خود
را کتک بزنند.
+
من دارم از زن ایرانی پدافند می کنم،زن ایرانی
به من ناسزا و دشنام می دهد.
چرا؟
چون این آیین ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
مغز ما را جویده است.
+
در قرآن به زن شما می گویند کم خرد
آقای ایرانی به داماد شما این پروانه داده شده است
که اگر بیمناک از نافرمانی زنش در آینده باشد
بتواند او را کتک بزند.
+
خود این پیامبر اسلام، این الی را به نمایندگی از خودش
فرستاده بود تا آیشه را به زنی بگیرد
به خانواده ی آیشه گفته شده بود که برکت های خدا
بر شما فروفرستاده شده است.
و مهمد میل کرده تا آیشه را به زنی بگیرد
و منت بر شما گذاشته است.
می توانید به فقه ننگین شیا(شیعه)بنگرید.
این خواستگاری نبود،سپس تر ها بود که کسی را
می فرستادند برای برانداز کردن اندام زن.
+
در این قرآن آمده که نباید با یهودیان و ترسایان
دوستی داشته باشید، برپایه ی دستورهای همین
قرآن است که چنین برخوردی با اینان می شود
و دارایی هایشان به تاراج می رود.
+
دلیل وجودی سازمان های تروریستی مانند هزب الله لبنان
القایده،تالبان،هماس و …. همین آیین تباهی و تازینامه است.
+
ما آمده ایم ایران را نجات بدهیم
ما توپ و تفنگ نداریم،من نمی گویم که ایران پس از
سه ماه،آزاد خواهد شد،چرا که یک داوی پوچ است
ایران،آزاد نخواهد شد مگر این که ایرانیان
از زندان باورهایشان آزاد شوند.
مردم ایران و مسلمانان ، بی گناهانی هستند
که قربانی این اسلام اهریمنی و ننگین شده اند.
+
شایان کاویانی ، در این جا اشاره به خرافات دینی می کند
و می گوید:
در کتابی که می گوید،خاک گور هسین
دوای همه ی دردهاست.

بن مایه:
این نوشته، ریشه گرفته از برنامه ی
شایان کاویانی در سال ۲۰۰۸ می باشد.
شایان کاویانی، فردی روشنگر بود که
به سرگذشتی همچون فرود فولادوند دچار شد
آن چنان که با یک برنامه و دسیسه چینی هدفمند
به کشور ترکیه کشیده شد و سپس ناپدید گشت.
تا اکنون هیچ آگاهی و خبری که بتواند ماجرای
ناپدید شدن شایان کاویانی را روشن تر بکند
به دست نیامده است.

۲۳-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements