کاریکاتور، پرچم قمر بنی هاشم

4

یا قمر بنی هاشم ، یا قمر تاج
یا زمین ، یا آسمان
یا این ، یا آن
یا سنگ ، یا کلوخ ، یا شن
یا خوراک قیمه ، یا آش نذری
یایا یایا ، یایا یایا

این ها نوشته هایی است که بر روی پرچم قمربنی هاشم
در فرتور بالا خودنمایی می کند.

۱۸-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements