کاریکاتور،کله ی نورانی و تابان امام هسین،تماشاگر بازی فوتبال ایران و کره ی جنوبی

13

پیش بینی می شود که کله ی نورانی و تابان امام هسین
در روز تاسوا،از نزدیک تماشاگر بازی فوتبال ایران و کره ی جنوبی باشد.
بر پایه ی گزارش های رسیده
از چند روز مانده به این دیدار،چمن های ورزشگاه آزادی
پیوسته،فریاد یا هسین سر می دهند
و هتا سکوها و دیواره های ورزشگاه آزادی
در سوگ امام هسین،ترک برداشته است.

۱۴-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements